Är jag återbetalningsskyldig för pengar jag inte märkt kommit in på mitt konto?

Vi fick ett brev från banken angående att en kund hade gjort en felaktig betalning till mitt konto.Brevet kom den 2020-04-21 Datum för betalningen var 2019-11-11 Överföringsbelopp 10000 SEK Detta är svaret vi skickade till banken Vi hade inte märkt att dessa pengar hade överförts till mitt konto eftersom vi brukar sällan gå in på vårat bankkonto. Vi har även autogiro till flera företag som vi betalar avgifter till som tar ut pengar automatiskt.Så pengarna har vi hunnit förbruka för vi antog att det var våra egna. Och detta är svaret ifrån banken som fick. Denna överföring som ni fått behöver återbetalas då personen som ni fått det av avled i juli. Det är begravningsbyrån som sköter bouppteckningen som kräver in pengarna, Antar att ni känner personen som avled. Nu vet inte vi vad vi ska göra och om de har rätt att kräva tillbaka pengarna. Även fast vi inte märkte betalningen så tror jag inte att det är en felaktig betalning eftersom hon var våran låtsas mormor och vi hade en väldigt fin och stark relation med henne i flera år tid. Vi var tillsammans nästa varje dag och åt mat tillsammans, reste och hjälpte varandra med många saker m m. Vi brukar överföra pengar till varandra då och då så det var ganska vanligt. Hon avled efter ha gjort överföringen till mitt konto och överföringen var 20191111 och hon dog i juni. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Däremot finns det omständigheter som talar för att undantag kan föreligga i ditt fall. Undantag från denna princip tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. I det fall att detta utvecklas till en tvist är det du som har att bevisa att undantag föreligger och att du därmed inte skulle vara återbetalningsskyldig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo