Är gåva till kontantinsats och förskott på arv enskild egendom?

2018-11-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej min fru vill skiljas och nu ska saker delas upp. Vårt radhus insats består av spar, vinst och 100 tusen från min mamma.Efter inflytt fick min fru 200 tusen förskott på arv som hon frivilligt använt på resor inredning mm men som hon tror sig ha rätt till utifrån försäljning. Vad säger lagen om det?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar lawline med din fråga!

En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap 1 § Äktenskapsbalk). De pengarna ni fått av era respektive föräldrar är alltså giftorättsgods, om ni inte fått dem på villkor att pengarna skulle vara enskild egendom (7 kap 2 § Äktenskapsbalk). Jag kommer först att svara utifrån att ni fått pengarna utan villkor om att de ska vara enskild egendom, och sedan kommer jag att svara vad som händer om pengarna skulle vara enskild egendom.

Om gåvorna är giftorättsgods

Förutsatt att pengarna är giftorättsgods så ska det värde som fanns kvar på brytdagen ingå i er bodelning, ni har då var för sig rätt till täckning för era skulder (11 kap 2 § 1 st Äktenskapsbalk), och det värdet som återstår efter skuldtäckningen ska delas lika mellan er (11 kap 3 § Äktenskapsbalk).

Om gåvorna är enskild egendom.

Egendom som träder istället för enskild egendom fortsätter att vara enskild egendom (7 kap 2 § 6 pt Äktenskapsbalk). Det innebär att det som träder istället för pengarna ni fått fortsätter att vara enskild egendom. Vad gäller pengarna från din mamma till insatsen så vill jag hänvisa dig till rättsfallet NJA 1995 s.577. Där hade två makar köpt ett hus och betalat halva insatsen var. Den ena maken betalade med pengar som utgjorde enskild egendom, och halva fastigheten ansågs utgöra denna makes enskilda egendom. Insatsen som maken betalat hade inte varit hälften av husets totala värde, paret hade tagit lån, men när de sålde huset så ansågs ändå hälften av värdet ha trätt istället för den kontantinsats maken en gång betalat. Hälften av husets värde var alltså enskild egendom och den andra halvan var giftorättsgods som skulle delas lika mellan makarna.

Vad gäller pengarna som din fru fick så har de gått till resor och inredning. Resorna förmodar jag är förbrukade och där har alltså inget med ett bestående värde trätt istället för hennes egendom. Hon har inte rätt att få ut pengar för detta. Möblerna som hon köpt är däremot hennes enskilda egendom, och hon har rätt att behålla dom.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2153)
2019-04-23 Rätt till makes andel i aktiebolag vid skilsmässa
2019-04-22 Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet
2019-04-22 Påföljd för att undanhålla egendom vid bodelning
2019-04-21 Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?

Alla besvarade frågor (68195)