Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?

2020-09-21 i Testamente
FRÅGA
HejJag undrar över ett testamente där signaturerna är korrekta men pagineringen/initialerna ser olika ut på alla på 4 sidor. Är testamentet juridiskt bindande om någon annan fyller i en annan persons initialer? Fältet för initialerna är ej bredvid signaturen utan längst ned till höger på dokumenten. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga misstänker du inte att själva testamentet förfalskats, utan bara att någon annan fyllt i testatorn/testatrix initialer (dvs. den som upprättat testamentet). Du undrar därför huruvida testamentet är giltigt då initialerna förmodligen inte är egenhändigt skrivna men där signaturen är korrekt och egenhändigt skriven. Svaret på din fråga är att testamentet är juridiskt bindande, dvs. det har upprättats på korrekt sätt. Anledningen till detta är att ett av kraven som ställs vid upprättande av testamenten, s.k. formkrav, är att testamente skall upprättas skriftligen samt att testator/testatrix ska underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå, dvs. bekräfta att det är dennes underskrift, (se 10 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns alltså endast ett krav på en egenhändig signatur och inte ett krav på egenhändigt skriven initial eller ens ett krav på att det ska vara fråga om ett egenhändigt skrivet testamente. Testamentets giltighet är alltså inte beroende av om initialerna är egenhändigt skrivna eller inte.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91307)