Är ett testamente en offentlig handling?

2020-05-11 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag undrar om testamente av en avliden person är offentliga handlingar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är inte en offentlig handling i sig. Men ett testamente kan bli offentligt då det bifogas i en bouppteckning. En bouppteckning är nämligen en offentlig handling.

(2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen)

En bouppteckning ska i regel göras senast tre månader efter dödsfallet. Den ska sedan lämnas in till Skatteverket inom en månad.

(20 kap 1 § och 8 § ärvdabalken)

I det fall det finns ett testamente ska det bifogas till bouppteckningen. Så snart en bouppteckning blivit registrerad hos Skatteverket är det möjligt att begära ut denna eftersom den då anses vara en offentlig handling.

(20 kap 5 § ärvdabalken)

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?