Är ett muntligt avtal om att förskott på arv ska utgöra enskild egendom giltigt vid bodelning?

2021-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, år 2016 har jag fått ungefär 50 000€ i gåva /arv från mina föräldrar. Har Inget brev eller papper på det men mina föräldrar flyttat pengar på mitt konto och muntligt sagt att det är till mig som min arv. Dem lever fortfarande och kan bekräfta det. Året 2010 dog min styvmor och min ex sin del av arvet skriver,ger till sin bror utan att. prata med mig om det.Jag skilt mig förra året , 2020 och min ex vill ha hälften att dem pengarna som jag ärvt. Har han rätt att få dem? Kan jag i det fall få en del av hans arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din första fråga som att du har fått ett förskott på arv från dina föräldrar och att det då var deras vilja att pengarna skulle gå till enbart dig. Men att det inte finns något testamente som backar upp deras initiala avsikt med arvet. I och med att dina föräldrar fortfarande är i livet undrar du därför ifall deras muntliga bekräftelse av avsikten utgör tillräcklig bevisning för att kunna avskilja arvet från bodelningen.

Vidare tolkar jag fråga två som att du undrar huruvida det arv din styvmor gav till ditt ex är sådant som kan räknas in i bodelningen. Samt att du undrar om ditt ex var fri att spendera sitt arv utan att tillfråga dig. Angående frågan om ifall arvet kan räknas in i bodelningen vill jag börja med att säga att det är svårt att avgöra baserat på den informationen jag givits. Mitt svar kommer därför grunda sig i att inte något förbehåll om att arvet ska utgöra enskild egendom finns. Men beroende på testamentets innehåll kan svaret variera.

Utgör förskott på arv enskild egendom?

I 1 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framkommer att arv endast får tagas av den som lever vid arvlåtarens död och i 6 kap. 1 § ÄB framkommer vidare att förskott på arv är att likna med en gåva som sedan vid arvlåtarens död ska avräknas den berörda arvingens arvslott.
Detta innebär att det är reglerna om gåva, inte arv, som gäller i din fråga, då dina föräldrar fortfarande är i livet.

Huvudregeln är att all egendom som tillhör makarna utgör giftorättsgods. Förutsatt att egendomen inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta innebär att både gåvor och arv i regel utgör giftorättsgods. För att egendomen inte ska utgöra giftorättsgods krävs det att de kommer med ett villkor om att de ska utgöra mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § 2 till 4 punkten. ÄktB).

Är muntligt avtal vid förskott på arv (gåva) giltigt?

Eftersom din gåva omfattade pengar, dvs lös egendom finns det inte något formkrav som dina föräldrar var tvungna att hålla sig till. Problemet med gåva där viljan är att egendomen ska vara enskild men det inte finns något skriftligt avtal som bevisar detta är att det blir svårt att bevisa att så var tanken. Det ligger nämligen på ditt och dina föräldrars ansvar att bevisa att deras vilja var sådan redan från att du fick egendomen och att det inte är något ni bestämde er för efteråt.

Makarnas frihet att spendera sina egna pengar
Makarna har frihet att spendera sina egna pengar, varje make råder nämligen över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Men de har också skyldighet att efter sin egen förmåga bidra till underhållet som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att så långt det är möjligt ska makarna råda för sig själva, men att de också har en underhållsskyldighet till varandra. Har du t.ex. inte någon egen möjlighet att försörja dig själv fullt ut har din partner då skyldighet att tillskjuta de medlen som behövs för en sådan försörjning (6 kap. 2 § ÄktB).
Vid en bodelning delas den gemensamma egendomen mellan paret. Det inkluderar de finansiella medlen, om inte annat är bestämt. Men innan dess är makarna fria att förfoga över sina egna pengar hur de vill.

Sammanfattning

Det är helt i sin ordning att utge ett förskott på ett arv utan något medföljande avtal eller annan skriftlig bevisning. Dock är det svårt att bevisa att summan inte ska ingå i bodelningen eftersom bevisbördan är på er . Sådan bevisning kan vara vittnen vid överföringen eller sms där kravet står skrivet.

Angående arvet från din styvmor hade din make rätt att utge en summa till sin bror utan att prata med dig om det, i den mån det inte påverkade eran möjlighet till försörjning. Den resterande summan ska dock ingå i bodelningen, om det inte stod skrivet i testamentet att egendomen ska utgöra enskild egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96402)