Är ett köp giltigt även om ens MasterCard inte är signerat?

2019-03-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,På baksidan av ett MasterCard utfärdat av bank/kreditgivare sår det "ogiltigt utan innehavarens namnteckning". Du undrar jag, rent juridiskt sett, om köp gjorda med ett osignerat kort kan anses som ogiltiga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att man måste skilja på vilka subjekt som man har obligationer till här. Med detta menar jag att du såväl har ingått ett avtal med din bank för att få ditt Mastercard och dessutom ingått ett avtal med exempelvis ett företag genom ett köp gjorts med ditt Mastercard. Sedan föreligger ett avtal mellan företagen och banken angående företagens mottagande av betalning via Mastercards.

Är köpet giltigt med ett osignerat kort?

Att genomföra ett köp med ett osignerat kort utgör i sig ett giltigt köp. Detta eftersom köpare och säljare har en gemensam partsvilja om att genomföra en överlåtelse av en viss vara eller tjänst mot betalning. Detta avtal är giltigt oavsett form och påverkas inte om kortet är signerat eller inte.

Förhållandet mellan den enskilde och banken samt förhållandet mellan företaget och banken

Enligt de villkor som följer av ditt avtal med banken följer en skyldighet för dig att direkt när du får kortet, underteckna kortets baksidan. Detta följer åtminstone av Swedbanks användarvillkor för Mastercard som du hittar här. Villkoret i sig hittas i sjätte klausulen i avtalet under rubriken "hantering av kort".

Vad ett osignerat kort kan få för följder är att det betraktas som ett avtalsbrott. Enligt 22 klausulen i användaravtalet stadgas att banken har rätt att säga upp Mastercardssavtalet med två månaders uppsägningstid, eller om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, har de rätt till omedelbar uppsägning. Följderna kan alltså bli att Swedbank (eller annan bank om de har samma användarvillkor) säger upp avtalet vilket får effekten att kortet slutar fungera. Observera att det inte nödvändigtvis kommer ske en uppsägning för att kortet inte är signerat, däremot kan det vara grund för sådan. Förvisso behövs egentligen ingen uppsägningsgrund för att Swedbank ska kunna säga upp avtalet (då med två månaders uppsägningstid). Med tanke på hur lydelsen är utformad i användaravtalet har de oavsett anledning rätt till att säga upp avtalet.

Vad både Nordea och Swedbank säger om osignerade Mastercard är att om man har glömt bort sin pin-kod och ändå vill utföra ett köp som kan man i butik hos företaget visa sin legitimation och signera butikens kvitto istället och därmed genomföra köpet utan pin-kod. Däremot, om butikspersonalen ser att underskrift saknas på kortet kan de vägra köp utan pin-kod. Det följer av de bådas inlösenavtal med företagen att de faktiskt ska vägra ett kort där innehavaren saknar pin-kod och kortet inte är signerat. Skulle trots allt butikspersonalen låta kunden få genomföra köpet trots avsaknaden av underskrift på kortet så är köpet giltigt mellan dig och företaget. Däremot kan det eventuellt uppkomma problem mellan företaget och banken på grund av avtalsbrottet från företagets sida.

Jag hoppas mitt svar har gett klarhet i vad som gäller här.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (273)
2019-07-02 Är avtalen som anställd ingått giltiga - ställningsfullmakt
2019-06-27 Jag har köpt en för mig alldeles för dyr bil under påverkan av psykisk störning. Hur gör jag avtalets ogiltighet på grund av detta gällande gentemot säljaren?
2019-06-21 Kan jag bli krävd på prestation enligt ett avtal som jag inte skrivit under?
2019-06-21 Utpressats till att ta lån för annans räkning

Alla besvarade frågor (71168)