Är ett giftermål i Las Vegas giltigt i Sverige?

2021-04-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har lämnat den man som jag gifte mig med i Las Vegas för några år sedan. Äktenskapet är inte registrerat i Sverige. Vi är båda svenska medborgare. Finns det något sätt att upphäva äktenskapet och bör jag göra det? Kan han komma med anspråk om det inte upphävs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskap som ingåtts utomlands måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige. Det görs genom att visa upp ett intyg för Skatteverket som visar att en vigsel har ägt rum. Då kan Skatteverket registrera och folkbokföra äktenskapet. Skatteverket registrerar dock endast äktenskap som anses giltiga. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands anses giltigt till formen om det är giltigt enligt den stat där äktenskapet ingicks. Det framgår av 1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL). Äktenskap som exempelvis ingåtts under tvång eller med någon som är under 18 år anses dock inte giltiga och kan därmed inte registreras (1 kap. 8 § IÄL). Eftersom du och den man du gifte dig med inte registrerade äktenskapet från Las Vegas i Sverige så finns det inte med i folkbokföringen och ni ses därmed inte som gifta i Sverige. Mannen har därmed ingen rätt att avkräva något av dig.

Det går att i Sverige upphäva det i USA ingångna äktenskapet, 3 kap. 2 § IÄL. För att göra det ansöker ni om äktenskapsskillnad vid en svensk tingsrätt. Huruvida du bör göra det är dock svårare att svara på. Eftersom äktenskapet inte är registrerat i Sverige innebär äktenskapet inget praktiskt hinder för dig här. Du kan t ex gifta dig med någon annan eftersom ett registrerat äktenskap inte påverkar en hinderprövning. Men du kanske själv ändå vill upplösa äktenskapet av andra orsaker, och då finns det som sagt möjlighet att göra det i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96421)