Är ett gammalt testamente fortfarande giltigt?

Gäller ett skrivet testamente forfarande som man har skrivit för många årsen ( 14 år sen)innan man gifte sig? Nu är vi skilda de kan väl inte längre gälla de testamentet när man har varit gift?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att ett testamente aldrig kan bli för gammalt. Även om detta testamentet skrevs för 14 år sedan är det med andra ord fortfarande giltigt.

Däremot är det inte alltid ett gammalt testamente faktiskt går att uppfylla, exempelvis om familjeförhållandena har förändrats. I ditt fall skriver du att testamentet skrevs innan du gifte dig, och att du numera har skilt dig. Om du till exempel inte längre äger den egendomen som testamentet berör medför det att testamentet inte längre går att uppfylla. En sådan situation skulle kunna uppstå efter en bodelning på grund av skilsmässa.

Eventuella barn kan påverka möjligheten att uppfylla testamentet

Om du har fått barn sedan testamentet skrevs skulle det också kunna påverka möjligheten att uppfylla testamentet. Detta beror på att eventuella barn alltid har rätt till sin så kallade laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten. Jag kommer att illustrera detta med ett exempel:

Om du avlider och efterlämnar två barn är utgångspunkten att barnen får hälften var av ditt arv (2 kap. 1 § ÄB). Om arvet exempelvis består av 100 000 kronor ärver alltså barnen 50 000 kr vardera. Detta utgör den så kallade arvslotten.

Om du däremot har skrivit ett testamente innan barnen föddes där du lämnar hela arvet till någon helt utomstående, har barnen ändå alltid rätt att få ut sina laglotter. Eftersom laglotten utgör hälften av arvslotten får de då alltså 25 000 kr vardera. Resterande delen av arvet fördelas enligt vad som står i testamentet.

Sammanfattning

För att sammanfatta är alltså testamentet som skrevs för 14 år sedan fortfarande giltigt. Däremot är det inte säkert att det längre går att uppfylla beroende på hur din situation ser ut just nu. Så kan exempelvis vara fallet om du har fått barn sedan testamentet skrevs, eller om du inte längre har kvar den egendomen som testamentet berör. Om testamentet inte längre går att uppfylla rekommenderar jag att du skriver ett nytt testamente. Då kommer det nya testamentet att ersätta det gamla, och det gamla blir med andra ord ogiltigt.

Om du behöver hjälp med att skriva ett nytt testamente kan du boka en tid hos någon av våra jurister. Du kan boka en tid direkt här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning