Är ett bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?

2020-01-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Är det bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer Äktenskapsbalken att bli aktuell.

Formkrav för bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal har formkrav och det finner du i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Bestämmelsen i 9 kap. 5 § lyfter fram två villkor för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Det första kravet är att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och det andra kravet är att det ska undertecknas av båda makarna. Ingenting i bestämmelsen lyfter fram villkor för ort eller datum. Det sagda innebär att ett bodelningsavtal är giltigt även om det inte framgår i avtalet om ort eller datum.

Vad som är viktigt att tänka på när ett bodelningsavtal ska upprättas

Utöver de två nämnda villkoren är det viktigt att bodelningsavtalet skrivs på ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats mellan dig och din maka/make, eftersom man vill helst undvika framtida konflikter. För att bodelningsavtalet ska vara korrekt och tydligt utformat som möjligt är mitt råd att du bokar tid med vår juristbyrå, där du kommer att få otroligt bra hjälp!

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Lycka till!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2462)
2020-03-30 Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?
2020-03-29 Uppdelning av fastighet som utgör enskild egendom till hälften
2020-03-29 Övertagande av bolån vid separation
2020-03-27 Bodelning vid minskning av giftorättsgods

Alla besvarade frågor (78470)