Är en kopia av ett testamente giltigt?

2020-10-31 i Testamente
FRÅGA
Hej. Jag har ett testamente efter min bortgångne farbror. Nu är det så att jag inte har en aning om var originalet kan vara. Kopian som jag har det är bevittnat av 2 vittnen som fortfarande är kvar i livet. Min fråga är om mitt testamente är giltigt? Skulle bli otroligt tacksam för ett svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Ett testamente kan bli utan verkan under följande tre situationer

- om det finns ett nytt testamente som uppfyller formkraven

- om testamentet är förstört, eller

- om testatorn otvetydigt erkänt att testamentet inte längre var uttryckt för hans yttersta vilja

(10:5 ÄB)

Vad gäller då en kopia av testamente?

En kopia av ett testamente kan vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt det formkravet för upprättande av ett testamente och om det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet (jfr. NJA 1977 s. 168).

Formkravet för upprättande av testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, vilka ska vara närvarande samtidigt som när testatorn skriver under handlingen. Vidare ska vittnena bestyrka handlingen med sina underskrifter (10:1 ÄB). Är detta formkrav uppfyllt så är testamentet giltigt.

Svaret på din fråga blir då om det ursprungliga testamentet har uppfyllt formkraven som ställs enligt lagen så är kopian giltigt om det inte finns skäl att misstänka att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.

Obs! även om ett testamente inte uppfyller formkravet betyder inte att testamentet är utan verkan. Detta eftersom det krävs att någon väcker en klandertalan för att testamentet ska förklaras ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2861)
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?

Alla besvarade frågor (93231)