Är en kopia av ett testamente giltigt?

Efter en mans bortgång har man hittar kopia av ett testamente, där det står att all hans tillhörigheter ska gå till den damen han haft en lång relation med. De levde som sambo/särbo. Kopian av testamentet är underskriven och stämplad, att det ser ut exakt som originalet. Testamentet skrevs 2005-12 och han gick bort i maj i år. Mannen har inga barn, men en bror och syskon barn. Vad är chansen för kvinnan att få ta del av arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör validiteten av ett testamente. Den lag som reglerar detta är ärvdabalken (ÄB) och det är den lag jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.

Om upprättande av testamente, 10 kap. ÄB

Det finns ett par formkrav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska ett testamente

1. upprättas skriftligen och

2. bevittnas av två stycken personer som ska ha undertecknat handlingen.

Förutsatt att mannens testamente uppfyller dessa krav så kommer kvinnan i fråga att ärva mannen i enlighet med hans vilja.

Är en kopia av ett testamente giltigt?

I ditt fall är det nyfunna testamentet en kopia av ett testamente, det mår därför utredas under vilka förutsättningar detta är giltigt. Kopian kan vara giltig om originalhandlingen har uppfyllt formkraven och om det inte finns några skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.

I de fall originalhandlingen inte kan hittas och det enda man har att utgå från är en kopia så kan det bli problematiskt att avgöra. Enligt 10 kap. 5 § ÄB kan ett testamente nämligen återkallas av testatorn, det måste därför kunna konstateras att detta inte har skett och att det fortfarande finns ett giltigt testamente som ger uttryck för testatorns yttersta vilja. Det åligger testamentstagaren att bevisa att testamentet inte har återkallats.

Sammanfattning

Kvinnan (testamentstagaren) i fråga har att bevisa att detta testamente utgör mannens yttersta vilja och att originalhandlingen inte har återkallats av testatorn på något sätt.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Vänliga hälsningar,

Mina JenabpourRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning