FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/07/2015

Är en fastighet enskild egendom?

Hur får man reda på om en fastighet är enskild egendom?

Undrar Marianne Blomgren

Lawline svarar

Hej Marianne och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller makes egendom så anses den som giftorättsgods i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). En fastighet kan absolut vara enskild egendom beroende på om någon i punkterna i 7 kap 2 § är uppfyllda.

Enligt 10 kap 1 §, ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Man ser då till egendomsförhållandet dagen då äktenskapsskillnaden väcktes. Den enskilda egendomen ingår, till skillnad från giftorättsgods inte i bodelningen, om inte den ägande parten går med på det (10 kap. 1 och 4 §§).


Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban DautajRådgivare