Är en "divorce par consentment mutuel" i Frankrike giltig i Sverige som äktenskapsskillnad?

Jag vill veta om en skiljsmässa i Frankrike gäller även i Sverige.

Vi bor i Frankrike pa tva olika adresser.

Jag (svensk medborgare) och min fru (fransk medborgare) är överens och da behöver man inte ga via en domare utan tva advokater räcker.

Pa franska heter det "divorce par consentement mutuel".

Jag vill veta om detta gäller i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att ja: om ni genomför denna "divorce par consentement mutuel", kommer det att vara giltigt även i Sverige.

Detta följer av den så kallade Bryssel II-förordningen (På franska "Bruxelles II bis"). Däri stadgas att domar om äktenskapsskillnad ska erkännas i samtliga medlemsstater och att ni i och med detta skilsmässoförfarande har rätt att utfå ett intyg som kan intyga att äktenskapsskillnad ägt rum. I detta fall kommer ni inte att få en "dom", men den överenskommelse ni gör ska enligt förordningen (se skäl nummer 22 i förordningens ingress) att likställas med begreppet "dom" i förordningens bestämmelser.

Enligt artikel 21 ska alltså er "divorce par consentement mutuel" erkännas i samtliga medlemsstater. Enligt artikel 39 har ni rätt att, från den franska myndighet som är behörig, begära ut ett intyg som ni kan uppvisa för andra medlemsstaters myndigheter för att intyga att ni skilt er.

På denna franska hemsida (den finns även översatt till engelska) finns en förklaring om detta förfarande (divorce par consentement mutuel) som kan vara till hjälp om ni har fler funderingar om dess giltighet utomlands.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du kommentera nedan, och om du har ytterligare funderingar kan du även ställa en ny fråga på hemsidan.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000