Är en bild på testamente giltigt?

2018-11-17 i Testamente
FRÅGA
Fråga: Gäller testamente på bild tillsammans med testamentskrivaren även om originalhandlingen är försvunnen? Hej. För ett år sedan hjälpte jag min ogifta och barnlösa vän att upprätta ett testamente som gick ut på att han inte ville att hans syskon skulle ärva honom och att allt skulle gå till en hjälporganisation som han tyckte hjälpt honom. Han undertecknade testamentet och jag och en annan person bevittnade det. Både jag och det andra vittnet hade fått höra tankegångarna kring hans sista vilja angående kvarlåtenskapen som är mycket ansenlig. Min vän avled nyligen i en trafikolycka. Man har inte hittat originaltestamentet men jag skickade en bild till honom på själva testamentet samt en bild när han höll upp testamentet framför sig. Detta gjorde jag precis efter vi skrivit under alla tre och för att vi visste han var lite av en slarver. Dessa två bilder finns kvar i skickat-historiken. Det finns ingen anledning att tro att han rivit originaltestamentet. För några månader sedan nämnde han för en annan vän att han funderade på att ändra testamentet något för att hans brorson skulle få lite men det är ytterst osannolikt att han skrivit ett nytt testamente utan att någon av hans vänner vetat om det. När han pratade med den andra vännen om att ev ändra testamentet var intentionen fortfarande att hans syskon skulle gå lottlösa. Gäller testamente på bild tillsammans med testamentskrivaren även om originalhandlingen är försvunnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Här är två termer som kan vara bra att känna till:

Legal arvinge = den som ärver om ett giltigt testamente inte finns

Testamentstagare = den som ärver enligt ett testamente

Inledningsvis kan sägas att ett testamente är giltigt även om det försvunnit, förutsatt att det möter de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ärvdabalken). Dock behöver testamentstagarna bevisa att ett testamente upprättats. Det kan de göra med bilderna du tagit. Emellertid har en testator (din vän) alltid rätt att återkalla sitt testamente. De legala arvingarna kan alltså på denna grund klandra testamentets giltighet. Om de väljer att göra det måste testamentstagarna bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Nedan följer en längre utläggning.

Testamentstagarna har bevisbördan

När ett testamente inte går att hitta kan det som sagt bero på att det återkallats. I rättsfallet NJA 1960 s. 227 placerade HD bevisbördan på testamentstagarna. Det betyder för det första att att de som enligt testamentet ärver din vän behöver bevisa att ett testamente upprättats. Det borde inte vara särskilt svårt eftersom du har flera bilder på det och dess innehåll. För det andra behöver testamentstagarna bevisa att det försvunnit eller förstörts av misstag. Det vill säga att dess frånvaro inte beror på att det återkallats.

Av det du berättar är det mycket riktigt otroligt att din vän skulle ha återkallat testamentet. Det får testamentstagarna vi vittnesuppgifter försöka bevisa. Hans vänner och andra som han hyst stort förtroende för kan utgöra bra vittnen. Den omständighet att testamentet upprättades relativt nyligen kan också peka på att en återkallelse är osannolik. Att han är en slarver kan också peka på att testamentet försvunnit av misstag.

Återkallelse av testamente

En fråga som behöver ställas är varför testamentet inte går att hitta. En anledning skulle nämligen kunna vara att det förstörts. Det skulle var ett tydligt tecken på att din vän återkallat testamentet och att det därav är utan verkan (10 kap. 5 § ärvdabalken). Om testamentet återfinns skulle det likaså kunna vara överkryssat, ha stora fåror eller liknande. Då brukar ett testamente anses återkallat. Även om ett nytt testamente upprättats kan det gamla anses återkallat.

Ett testamente kan också återkallas på andra sätt. Av lagen krävs att testatorn "otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja" (10 kap. 5 § ärvdabalken). Här framgår alltså att det inte räcker med att din vän bara ändrat sig. Han måste tydligt ha visat det utåt. Fråga är dock hur tydligt det bör göras?

I rättsfallet NJA 1943 s. 622 sa en man åt sitt hembiträde att förstöra hans testamente. Det förstördes aldrig men Högsta Domstolen (HD) kom ändå fram till att testamentet återkallats. I rättsfallet NJA 1974 s. 646 sa en kvinna att hon inte önskade att vissa testamentstagare "skulle ha hennes pengar". Det fann HD inte vara en giltig återkallelse. Rättsfallen tycks alltså peka på att det krävs en konkret uppmaning att ändra i eller återkalla ett testamente.

Slutsatsen är att ett testamente kan återkallas på många sätt. Det är därför inga svårigheter att återkalla ett testamente och det kan göras ensam utan krav på vittnen. Vad testamentstagarna behöver göra gällande är att det försvunnit eller förstörts av misstag.

Sammanfattningsvis kan sägas att om de legala arvingarna klandrar testamentet så kommer det högst sannolikt bli en bevisfråga om varför det inte går att hitta. Av bakgrundsinformationen du tar upp är det troligt att testamentet inte ska anses återkallat. Klandrar de legala arvingarna testamentet kommer domstol avgöra dess giltighet. Vad som kan bevisas kommer då bli avgörande, oavsett vem som egentligen har rätt. De legala arvingarna ärver också om testamentstagarnas bevisning inte är övertygande nog.

Skulle de legala arvingarna klandra testamentet kan en domstolsprocess bli aktuell. Då kan testamentstagarna behöva hjälp med att företrädas i domstolen. Här kan de boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp med det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny.

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2137)
2019-05-14 Får man ändra annans testamente?
2019-05-13 Kan jag göra mitt halvsyskon arvlöst?
2019-05-09 Måste ett testamente delges för att vinna laga kraft?
2019-05-09 Testamentstolkning, fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (69128)