Är det viktigt att upprätta ett testamente?

2017-01-15 i Testamente
FRÅGA
Hur viktigt är det med ett testamente om man är gift och har två gemensamma barn? Är inte det en ganska okomplicerad fråga där make först ärver allt, därefter när även denne avlider så ärver barnen "allt"? Anledning till frågan är att våra nu ganska sjuka föräldrar inte har skrivit några testamenten och det känns obekvämt att diskutera eller uppmana dem att göra det så här i livets slutskede. Vi är två barn och när våra båda föräldrar gått bort blir det väl vi som delar 50/50 på det som de lämnat efter sig?
SVAR

Hej!

Jag kommer i mitt svar att namnge den först avlidne maken som (1) och den efterlevande maken som (2) för tydlighetens skull.

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns regler om arv och testamente.

Om den avlidne personen var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Maken (2) ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det betyder att maken kan använda tillgångarna på det viset han eller hon själv vill förutom att testamentera egendomen eller minska den genom gåva. När make (2) går bort kommer arvingarna först få ett s.k. efterarv efter den först avlidne maken (1), 3:2 ÄB. När den andra maken (2) går bort ärver bröstarvingarna (den avlidne personens barn, 2:1 ÄB) föräldern i vanlig ordning. Varje bröstarvinge tar lika stor del i arvet. Om exempelvis 100 000 kronor finns kvar att fördela och det finns två bröstarvingar ärver de 50 000 kronor vardera.

Syftet med ett testamente är att föra fram testatorns vilja. Personen vill kanske att viss egendom ska ärvas av en nära vän. Testamentet är således till för att hjälpa de anhöriga att fördela den avlidnes tillgångar enligt dennes vilja. All egendom kan inte testamenteras. Finns det bröstarvingar har de rätt till en viss del av kvarlåtenskapen. Den delen kallas för laglott, 7:1 ÄB. Om man inte skriver ett testamente så fördelas kvarlåtenskapen enligt arvsordningen i kapitel 2 ÄB (d.v.s. att i första hand ärver barn, i andra hand föräldrar och i tredje hand mor- och farföräldrar).

Om dina föräldrar inte förmedlat att de vill att en viss person ska ärva en viss egendom behöver ni inte upprätta ett testamente. Som tidigare nämnts träder då reglerna i kapitel 2 ÄB in.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95746)