Är det svårare att få jobb/praktik om man finns med i belastningsregistret och vad syns i belastningsregistret?

2021-07-13 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är i en kockutbildning just nu och ska ut på praktik snart, men jag begick en ringa stöld på 500 kr, kommer det bli svårare för mig att få jobb/praktik? Kommer det synas på belastningsregistret eller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag om belastningsregister (BRL).

Uppgifter i belastningsregistret

I belastningsregistret finns det bland annat uppgifter om den som har fått en påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande genom ordningsbot (BRL 3 §).

Av din fråga framgår det inte om du har blivit dömd för ringa stöld eller att du exempelvis har godtagit ett strafföreläggande. Jag utgår dock från att du har blivit dömd eller att du har godtagit ett strafföreläggande och därmed finns du med i belastningsregistret.

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Det är påföljden som avgör hur länge uppgifterna om brottet finns kvar i belastningsregistret (BRL 17 §). Det handlar alltså om vilket straff som du har fått som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret och inte om vilket brott som du har begått. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (brottsbalken 8 kap. 2 §).

Om du har suttit i fängelse gallras uppgifterna efter tio år (BRL 17 § 1 p.). Om du istället fick böter som straff så gallras uppgifterna om dig i belastningsregistret efter fem år (BRL 17 § 9 p.). Det framgår inte när du begick brottet eller när du eventuellt dömdes för brottet eller godtog strafföreläggandet och därmed är det inte möjligt att avgöra om uppgifterna har gallrats än.

Rätt att begära utdrag ur belastningsregistret

Huvudregeln är att endast du har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv och få del av samtliga uppgifter (BRL 9 § första stycket). Vissa föreskrivna myndigheter har också har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om en enskild (BRL 6 §). När det kommer till vissa jobb inom, bland annat, skola, hem för vård eller boende av barn eller boenden som tar emot barn är det obligatoriskt för arbetsgivare att genomföra en registerkontroll av den som ska anställas (BRL 9 § andra stycket). Arbete inom restaurang omfattas inte av den lagreglerade registerkollen.

I allmänhet har det dock blivit rätt vanligt att även andra arbetsgivare begär att få se utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Arbetsgivare som inte omfattas av den lagreglerade registerkontrollen ber vanligen att den arbetssökande inhämtar ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa upp det. Ett sådant utdrag begärs då med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som den enskilde själv har.

Belastningsregistrets påverkan på jobb/praktik

Arbetsgivaren har en fri antagningsrätt och har därmed rätt att ställa upp de kvalifikationer som den vill ha på dina anställda. Ett exempel på ett krav kan vara att den arbetssökande inte ska finnas med i belastningsregistret. Arbetsgivaren får däremot inte använda denna kvalifikation på ett sätt som innebär att någon diskrimineras pga. sitt kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Din framtida arbetsgivare kan därmed ställa upp ett krav om att de arbetssökande eller praktikanterna inte ska finnas med i belastningsregistret och då kommer det troligtvis bli svårare för dig att få praktik eller jobb om du faktiskt finns med i belastningsregistret.

Även om arbetsgivare har möjlighet kräva utdrag ut belastningsregistret av arbetssökande eller de som söker praktik så är det inte så att alla arbetsgivare som gör det och du behöver absolut inte ta fram ditt utdrag ur belastningsregistret om din arbetsgivare inte begär detta. Ifall du inte finns kvar i belastningsregistret eller att du aldrig har funnits med där så bör inte detta innebära att det blir svårare för dig att få jobb eller praktik eftersom det inte finns någon fakta som styrker att du har begått ringa stöld.

Sammanfattning

Jag kan inte svara exakt om det kommer bli svårare för dig att få jobb eller praktik för att du har begått en ringa stöld. Detta eftersom olika arbetsgivare agerar olika och även om det blir allt vanligare att arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret så är det inte alla som gör det och jag vet inte hur vanligt det är inom restaurangbranschen att arbetsgivaren kräver ett utdrag. Ifall du har blivit dömd för ringa stöld eller om du exempelvis har godkänt ett strafföreläggande så kommer uppgifter om dig och den ringa stölden finnas med i belastningsregistret. Uppgifterna gallras dock efter en viss tid och det är påföljden som avgör hur lång tid det tar innan uppgifterna gallras.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline. Jag hoppas även att du lyckas få ett jobb eller en praktik!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96494)