Är det rimligt att jag ska hämta/lämna barnen till motsvarande förälder varje vecka?

2020-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och pappan till mina två barn delade på oss i augusti förra året. Jag valde att flytta till en annan ort ca 3,5 mil från där han och jag bodde tillsammans med barnen. Jag kör och hämtar/lämnar barnen vid alla överlämningar varje vecka. Är detta rimligt? Han står inte för någon bensinkostnad och han vill varken hämta eller lämna barnen där jag bor nu. Vi har delad vårdnad.
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline!

Vad gäller generellt kring gemensam vårdnad vid flytt?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna gemensamt bestämmer och ska fatta beslut över barnets personliga angelägenheter (6 kap 13 § föräldrabalken (FB)). I detta fall innebär det alltså att alla beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid, ska fattas gemensamt av er. Barnets boende ses som ett sådant ingripande beslut.

I lagförarbetena framgår det att: ifall någon av föräldrarna flyttar kan detta föranleda att denna måste ta en större del av kostnaderna. Fortsättningsvis förklarar förarbetena att det primära ansvaret för resekostnader ska läggas på föräldern som inte bor med barnet (Prop. 1997/98:7 s. 117). Vidare uttalade sig domstolen i RH 1999:30 att det var först då avståndet överskred 10 mil som boendeföräldern skulle åläggas skyldighet att svara för resorna i skälig mån.

I detta fall är det upp till en domstol att avgöra huruvida avståndet är så pass ingripande att pappan kan bli skyldig att ersätta bensinkostnaderna/bidra till skjutsning av barnen. Det du skulle kunna argumentera för är i sådant fall tiden det tar för dig att skjutsa barnen samt nämna ifall någon betydande ekonomisk förlust förekommer på grund av skjutaningen.

Rekommendation

Mot bakgrund av att rättegångskostnader kan kosta dyrt både tidsmässigt och ekonomiskt sett, vore det önskvärt för er som föräldrar att själva komma överens om de ekonomiska kostnaderna kring resorna och skriva ett eventuellt avtal kring denna del av er gemensamma vårdnad. Vill ni ha hjälp kring det är ni välkomna att kontakta oss på viktoriatomsson@gmail. För att ge avtalet styrka bör det vara skriftligt och skickas in till socialnämnden för godkännande (6 kap. 15 a § FB).

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3567)
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?

Alla besvarade frågor (88294)