FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/09/2022

Är det rättsligt tillåtet för två barn under 15 år att genomföra samlag med varandra?

Blir det något straff eller konsekvens om 2 ungdomar under 15 år har sex med varandra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I svensk rätt kan barn under 15 år visserligen begå brott, men de kan inte ådömas en påföljd för detta i straffrättslig mening, vilket stadgas i (1 kap. 6 § brottsbalken). 

Vad händer om någon som är över 15 år har sex med ett barn under 15 år?

I (6 kap. 4 § brottsbalken) stadgas att den som har som har sex med ett barn som är under 15 år gammal döms för våldtäkt mot barn till i lägst tre och högst sex år. Regeln tar sikte på att hindra den som är 15 år eller äldre från att ha sex eller genomföra sexuella liknande handlingar med någon som ännu inte fyllt 15 år.

Om båda personerna är under 15 år

Om de bägge personerna som är inblandade är under 15 år föreligger inget straffrättsligt ansvar. Eftersom de bägge barnen ännu inte är straffmyndiga. 

Sammanfattning

Det föreligger inget rättsligt hinder för två personer som är under 15 bägge två att genomföra samlag med varandra. Personerna klassas fortfarande som barn i straffrättslig mening och kan inte ådömas en påföljd mot bakgrund av deras låga ålder. Sammanfattningsvis, så blir det således ingen straffrättslig påföljd för någon av dessa parter. Situationen som du beskriver i din frågeställning är således fullt godtagbar och accepterad enligt svensk rätt.

Varmt välkommen vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”