FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/11/2020

Är det olagligt att säga n-ordet?

Hej. Är all form av uttryck för ordet Neger olagligt i Sverige? Hade det gjort skillnad om man kallade en ljushyad person för neger, eller om en mörkhyad kallar en annan mörkhyad för neger?

Mvh.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svarets struktur
Jag strukturerar mitt svar genom att först förklara vad som krävs rent generellt för att det ska vara fråga om brott, det vill säga vara olagligt, varefter jag tar upp ett par brott som kan komma i fråga i denna situation för att sedan redogöra för ett par relevanta domar. Jag avslutar med en diskussion kring de mer specifika frågorna i din fråga. Dessa besvaras under den sista rubriken, det vill säga "sammanfattning och diskussion".

Uppsåt för att det ska vara fråga om brott
När det kommer till brott och straff är det i regel Brottsbalken (BrB) som är tillämplig lag. Huvudregeln säger att det krävs uppsåt, det vill säga att brottet begås med insikt om vad som görs samt insikt om konsekvenserna för detta, för att en handling ska kunna anses som brottslig (1 kap. 2 § BrB).

Hets mot folkgrupp och förolämpning
En bestämmelse som skulle kunna bli tillämplig i ett fall där ordet används är hets mot folkgrupp. Den som genom ett uttalande eller annat meddelande som sprids uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp som anspelar sig bland annat på hudfärg, som i det här fallet, ska dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB). Användningen av ordet kan ses som ett uttryck för missaktning gentemot en grupp av personer och därmed resultera i brottet hets mot folkgrupp. Den nämnda paragrafen nämner emellertid att det även måste vara fråga om en spridning, vilket innebär att mer än ett fåtal personer ska ha tagit del av missaktningen.

Även förolämpning skulle kunna komma i fråga. Den som uttrycker sig nedsättande gentemot annan ska dömas för förolämpning om det är ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Användning av ordet skulle kunna anses som att uttrycka sig nedsättande och därmed resultera i förolämpning enligt denna paragraf.

Relevanta domar
Det har förekommit ett fall där en hovrätt bedömt att det utgjort missaktning av en grupp individer med viss hudfärg vid upprepade uttalanden av ordet. Gärningsmannen dömdes härmed för hets mot folkgrupp (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15).

En hovrätt har även bedömt att ett uttalande av ordet varit fråga om förolämpning. Domstolen ansåg att användandet av ordet var ägnat att såra offrets ärekänsla. Gärningsmannen dömdes i och med detta för förolämpning (Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B 1131-08).

Sammanfattning och diskussion
Sammanfattningsvis finns det ett par aktuella brott som kan komma i fråga vid användning av ordet. För att det ska vara fråga om brott krävs därtill diverse rekvisit (villkor) som ska vara uppfyllda för att det ska utgöra ett brott. Man får således se till det specifika fallet eftersom det helt enkelt varierar från fall till fall huruvida det anses vara olagligt och därför ett brott.

Trots att det i båda de ovan nämnda fallen resulterade i brott är det inte så att all form av uttryck för ordet är olagligt. Enligt Justitiekanslern uppfattas ordet som nedsättande men det är inte alltid brottsligt att använda sig av ordet (Justitiekanslerns beslut daterat 2010-09-16, diarienummer 5720-10-31).

Huruvida det är olagligt att använda ordet mot en ljushyad eller mellan mörkhyade får ses i ljuset av de brott jag ovan nämnt med tillhörande rekvisit. Här får helt enkelt avgöras huruvida det skulle kunna falla inom hets mot folkgrupp eller förolämpning för att sedan avgöra om de nödvändiga rekvisiten är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”