Är det okej att endast biologiska barnbarn får del av arvet?

En man har två barn (5 och 7 år) från ett tidigare äktenskap när han gifter sig med en kvinna från en rik familj.

De skaffar 3 gemensamma barn. Hans två tidigare barn blir då styvbarn till kvinnan.

Efter 20 år avlider kvinnans far (styvmorfar till mannens två tidigare barn) och kvinnan och hennes syster ärver över 100 miljoner kronor var. I testamentet testamenterades det även stora summor till kvinnans och mannens gemensamma barn, och hennes systers enda barn fick en större pott än mannen och kvinnans 3 barn (vilket ledde till en del bråk mellan systrarna). Nu till frågan:

Mannens två tidigare barn (som kvinnan är styvmor till) fick ingenting (trots att hon varit deras styvmor i 25 år).

Är det styvmorfarns fulla rätt att bara testamentera till sina "äkta" barnbarn och helt ignorera sin dotters styvbarn?

Om 3 barnbarn ges arv - ska det vara jämlikt då så alla barnbarn får liknande även om så ej nämnts i testamentet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsklasser?

I Sverige regleras arvsrätten genom s.k arvsklasser. Dessa sätter en turordning för hur arvet ska fördelas inom familjen. Arvsklasser kan i viss mån åsidosättas genom testamente.

Som huvudregel är närmaste arvingar ens barn (bröstarvingar), vilket i ditt fall är barnens styv-mor och moster (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det kallas att de tillhör första arvsklassen. Dessa två ska som huvudregel ärva från sin far när han gick bort. Det är fortfarande lagligt att skriva ett testamente och förordna kvarlåtenskapen på andra sätt, förutsatt att bröstarvingarna ärver 25 % vardera av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § och 3 § ärvdabalken). Det bör nämnas att ärvdabalken, dvs den lag som innehåller regler om arv, är mycket gammal och fokus i lagen gäller fortfarande på att de släktingar som har biologisk anknytning till den avlidne ska prioriteras som arvingar. Undantaget är om det finns släktingar som är adopterade, eftersom dessa likställas med biologiska släktingar (4 kap. 21 § föräldrabalken).

Vem är berättigad arv och hur påverkar ett testamente situationen?

Eftersom det finns arvingar i den första arvsklassen är det endast dem som har en lagstadgad rättighet till ett arv. Om dessa hade varit avlidne hade nästa arvsklass varit barnbarnen, men som det ser ut nu finns ingen lagstadgad rätt till arv för något av hans barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Hur arvlåtaren därefter väljer att fördela kvarlåtenskapen i ett testamente är helt upp till honom själv (9 kap. 1 § ärvdabalken). Fördelningen genom testamente är med andra ord helt oberoende av om arvtagarna har något blodsband till den avlidne. Detta innebär att arvlåtaren inte ens har någon skyldighet att utge pengar till båda sina biologiska barnbarn.

Vad gäller i ditt specifika fall?

Det slutgiltiga svaret är därför att eftersom den avlidne har rätt att fördela sin kvarlåtenskap hur han vill (förutsatt att hans barn/bröstarvingar får ut sin andel), finns det ingen skyldighet för honom att även testamentera tillgångar till styvbarnbarnen. Inte heller finns det några andra lagregler i ärvdabalken som kan tvinga honom att göra en jämlik fördelning av arvet mellan alla barnbarnen eller regler som kan leda till en jämkning av testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”