Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

Hej! Jag och min make har äktenskapsförord där där det står att allt som fanns innan äktenskapet samt avkastning från tillgångar därifrån är enskild egendom. Jag har ett barn sedan tidigare. Vi väntar gemensamt barn inom kort. Finns det skillnad i hur tillgångarna delas upp vid ev skilsmässa kontra dödsfall för oss? Vad gäller för sånt vi införskaffat under äktenskapet tillsammans? Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs? Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom? Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller? Om jag dör delas mina tillgångar mellan vårt gemensamma barn samt min tidigare dotter? Men maken får ingenting?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att göra mitt svar tydligt delar jag upp dina frågor och svarar på en i taget.

Skillnaden i uppdelning av egendom vid skilsmässa kontra dödsfall
Ett äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild påverkar bara fördelningen av egendomen vid en skilsmässa. Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår bara giftorättsgodset och den enskilda egendomen ingår inte (10 kap. 1 § ÄktB). Vid ett dödsfall tillämpas de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken och det spelar ingen roll om egendom är enskild eller giftorättsgods, den kommer delas upp på samma sätt ändå.

Vad som gäller för egendom ni införskaffat under äktenskapet
All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Utgångspunkten är därför att allt som ni införskaffat under äktenskapet, och inte skrivit i äktenskapsförordet som enskild egendom, är giftorättsgods och ingår därför vid en bodelning.

Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs?
Här är huvudregeln att det som träder i den enskilda egendomens ställe fortsatt ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 6 punkten ÄktB). Det innebär att om du köpt något för pengar som var din enskilda egendom ska det du köpte också anses vara din enskilda egendom. Man kan frångå huvudregeln om man skriver i äktenskapsförordet att det som träder i den enskilda egendomens ställe inte ska vara enskild egendom.

Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom?
När din make dör görs först en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ert giftorättsgods räknas samman och sedan delas lika mellan er (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). I den bodelningen ingår inte er enskilda egendom. Arvet efter din make kommer därmed bestå av hans andel av giftorättsgodset plus hans enskilda egendom. Jag tolkar det som att din make inte har några egna barn sedan tidigare, så kallat särkullbarn, utan att det gemensamma barnet ni väntar är din makes enda barn. I det fallet kommer du som maka ärva allt efter din make, under förutsättning att din make inte testamenterat bort något av sin egendom (3 kap. 1 § ÄB). Ert gemensamma barn kommer ärva först när även du har gått bort. Detta gäller alltså oavsett om egendomen är enskild eller inte.

Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller?
Som jag skrev ovan påverkar äktenskapsförordet bara fördelningen av er egendom vid en skilsmässa. Om ni vill påverka fördelningen av egendomen vid dödsfall bör ni skriva ett testamente. I ett testamente kan man fördela sin tillgångar nästan hur fritt man vill, med två viktiga undantag:
- Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).
- Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få behålla egendom till ett värde, som tillsammans med den egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen, utgör fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att du vid din makes död, oavsett hur testamentet fördelar tillgångarna, har rätt att få behålla egendom som tillsammans med den egendom du fick vid bodelningen uppgår till ett värde av 189 200 kr.

Hur fördelas mina tillgångar när jag dör?

Eftersom du har ett barn sedan tidigare, ett särkullbarn, kommer det barnet ha rätt att kräva ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Resten av din egendom kommer ärvas av din make och ert gemensamma barn får vänta på sitt arv tills din make också gått bort.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt! Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan jag rekommendera dig att boka en tid med en av våra jurister. Det gör du enklast genom att fylla i webbformuläret på hemsidan.

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000