Är det någon idé att ansöka om bodelningsförättare för saker som inte finns här längre?

2020-03-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejMin man och jag lagt in om skilsmässa, om han nu har flyttat på saker av värde eller sålt billigt till sin bror eller som gåva är det då någon idé att ta in någon bodelningesman för sakerna finns inte här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det lagrum som är aktuellt för din fråga är äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Mitt svar på din fråga är att det ändå är en god idé att ta in en bodelningsförättare oavsett om din sålt saker av värde billigt till sin bror eller gett bort det som gåva. Av de uppgifter du gett mig är jag inte helt säker på om din man har gjort sig av med egendom innan den dag då ni ansökte om skilsmässa, eller efter. Oavsett blir mitt svar detsamma, att det ändå är en idé att ta in en bodelningsförättare, men motiveringen blir olika. Nedan kommer jag förklara varför, dels utifrån om din man gjort sig av med egendomen innan ansökan, och dels om det skedde efter ansökan.

Om din man gjort sig av med egendomen innan ansökan om äktenskapsskillnad

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ni skickade in ansökan om att skilja er (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Denna dag kallas även den kritiska tidpunkten. Utgångspunkten är här att varje make får förfoga över sin egendom och sina tillgångar och att bodelningen som sagt ska göras med utgångspunkt i den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Huvudregeln är då att gåvor som gavs innan talans om äktenskapsskillnad väcktes inte ska ha betydelse för bodelningen.

Är det alltså så att din man har sålt billigt eller givit bort saker till sin bror innan dess att ni ansökte om skilsmässa så är utgångspunkten att det inte ska påverka er bodelning. Det finns dock en specialbestämmelse som avser då den ena maken minskar sitt giftorättsgods innan talan om äktenskapsskillnad väckts. Denna bestämmelse innebär att om din make nu t.ex. har givit bort egendom till sin bror eller sålt billigt inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes och detta i inte obetydlig omfattning minskat hans giftorättsgods ska hans andel vid bodelningen beräknas som om den egendom han gjort sig av med hade ingått. Din del i giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).

Här ska det alltså handla om egendom som inte är av obetydlig omfattning. Om egendomen är av inte obetydlig omfattning eller inte är en bedömning jag inte kan göra utifrån de uppgifter du gett mig. Det jag kan säga är dock att enligt förarbetena bör en bedömning av om giftorättsgodset minskat i "inte obetydlig omfattning" innebära en bedömning av relativa tal istället för absoluta tal. Det innebär att det inte är antalet kronor som din man har gjort sig av med som är avgörande, utan istället är det avgörande hur värdet på egendomen står i relation till din mans övriga egendom.

I och med specialbestämmelsen som omfattar tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad så är det en god idé att ta in en bodelningsförättare, även om din man gjort sig av med egendomen innan den kritiska tidpunkten (dvs. den dag ni skickade in ansökan).

Om din man gjort sig av med egendomen efter ansökan om äktenskapsskillnad

Om din man istället har gjort sig av med egendomen efter ni skickat in en ansökan om äktenskapsskillnad är det andra regler som framförallt är relevanta.

I detta fall inträder en s.k. redovisningsskyldighet för makarna (dvs. dig och din man) efter den kritiska tidpunkten (9 kap. 3 § ÄktB). I denna redovisningsskyldighet ingår att kunna visa på vilket sätt er respektive egendom har påverkats genom försäljning, byte, reparationer, gåva m.m. samt kunna visa upp verifikationer på era uppgifter genom kvitton. I redovisningsskyldigheten omfattas all egendom, alltså inte bara s.k. giftorättsgods utan även enskild egendom, då även enskild egendom av olika anledningar kan komma att ingå i en bodelning. Din man måste alltså visa vad han har gjort med egendomen, har han då flyttat på den, sålt billigt till sin bror eller givit bort som gåva.

I och med redovisningsskyldigheten är det även i detta fall en god idé att ta in en bodelningsförättare.

Sammanfattning

Oavsett om din man har gjort sig av med egendomen innan eller efter ansökan om äktenskapsskillnad råder jag dig att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförättare.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (959)
2020-09-29 När har en skilsmässa gått igenom?
2020-09-29 Vad händer med vårt gemensamma hus efter skilsmässa?
2020-09-29 Bodelning efter kort tid som gifta?
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (84565)