Är det möjligt att skriva över allt på sin partner för att undgå särkullbarns rätt till arv?

2020-01-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej jag ställer en fråga åt en kompis till mig .om han har barn från ett annat äktenskap ok vill att dom inte ska kunna göra anspråk på hus och pengar kan han skriva allt på frun han är gift med nu eftersom barnen har tagit avstånd från honom och hur skriver man vem kan hjälpa dom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arv, vilket regleras i ärvdabalken (ÄB).

Om laglott

Barn från tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, har alltid rätt att ärva sina föräldrar vid bortgång (3 kap 1 § ÄB). Den minsta mängden de har rätt till kallas laglott, och hur stor den är beror på hur många barn din vän har. Vid bortgång sker först bodelning, och sedan beräknas värdet på all den avlidnas egendom. Laglotten beräknas som hälften av allt han äger delat på antalet barn (7 kap 1 § ÄB). Har han egendom värt 100 000 kr och två barn har de alltså rätt till 25 000 kr var. Denna rätt är okränkbar, och han kan inte på något sätt ta ifrån barnen den rätten trots att de tagit avstånd från honom. Om han och hans fru har några barn tillsammans så kommer de gemensamma barnens del av arvet gå till frun istället.

Kan han skriva allt på frun?

Det är inte möjligt att skriva över allt på någon annan i syfte att minska barnens laglott. Det finns skydd mot detta i svensk lag som kan göra avtalet ogiltigt (7 kap 4-5 §§ ÄB).

Vad han däremot kan göra är att skriva ett testamente för att säkerställa att barnen inte har rätt till mer än sin laglott. Han har alltså rätt att testamentera bort hälften av sin egendom, men inte mer. Det är också möjligt att försöka testamentera bort samtlig egendom, men i det fall något av barnen klagar på testamentet har de ändå rätt till sin del av arvet. Detta innebär att barnet måste väcka talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap 3 § ÄB). Om de låter bli att klaga kommer arvskiftet att ske enligt testamentet, och särkullbarnen äger ingenting.

Om din vän behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan han ta hjälp av en jurist. Det finns möjlighet att anlita en jurist direkt av oss på Lawline, antingen genom att ringa 08-533 300 04 eller maila till info@lawline.se.

Avstå från arv

Särkullbarnen kan själva välja att avsäga sig eller avstå arvet. Detta innebär antingen att de helt avsäger sig arvet (17 kap 2 § ÄB) eller att de väljer att avstå tills det att frun också avlidit, och istället får sin del då (3 kap 9 § ÄB). Det är som sagt upp till barnen om de vill gå med på detta, men det kan vara värt att diskutera alternativen med dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1095)
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Hur ärver man sin förälder som är bosatt i ett annat land?
2020-09-27 Ärver särkullbarn den andra maken som inte är förälder?
2020-09-26 Arvsrätt för barn när föräldrarna gifter om sig

Alla besvarade frågor (84632)