Är det möjligt att sitta kvar i orubbat bo när det finns särkullbarn?

2016-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag och min fru har barn sen förut inga barn ihop. Kan vi skriva att vi ska bo kvar i orubbat bo om en av oss skulle avlida. Så får bara dela när båda är döda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Ni kan inte rätt av upprätta ett testamente för att få sitta kvar i orubbat bo då ni båda två har vad som kallas särkullbarn. Jag ska nedan förklara två möjliga vägar för er att få sitta kvar i orubbat bo men dessa är beroende av era barns agerande när den första av er avlider.

Avstå arv till förmån för den efterlevande maken

Enligt 2 kap. 1 § ÄB så är nästa arvingar på grund av skyloskap arvlåtarens arvingar, dessa kallas bröstarvingar. Dessa ska ärva sin förälder när denne dör. Huvudregeln är dock enligt 3 kap. 1 § ÄB att om en arvlåtare är gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Denna huvudregel gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, vilket ni båda kommer göra. För att den efterlevande maken ska få ärva den avlidne makens kvarlåtenskap krävs då att barnen, till den avlidne, avstår sina arv till förmån för den efterlevande maken.

Om de barn som skulle ärvt väljer att avstå sina arv till förmån för den efterlevande maken så har dessa vid den efterlevande makens död rätt att ta del i den först avlidne makens bo enligt 3 kap 9 § ÄB. När den efterlevande maken dör ska barnen till den först avlidne maken ärva en så stor andel i boet som dessa skulle haft rätt till om de tog ut sitt arv direkt enligt 3 kap 2 § ÄB. Det är i normalfallet hälften av egendomen men det kan bero på om ni t ex har äktenskapsförord som reglerar att någon av er har enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen med anledning av makes död. I så fall ärver barnen en så stor andel av egendomen som den skulle ärvt om den fick ut sitt arv direkt när dennes förälder dog. Barnen ärver alltså sin respektive förälder.

Testamente

Ni har alltid möjlighet att skriva ett testamente där ni testamenterar er kvarlåtenskap till den andre maken. Barnen kan dock oavsett detta begära vad som kallas laglottsjämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Det innebär att barnen har rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten, enligt 7 kap 1 § ÄB, oavsett vad ni skrivit. Det betyder att det ni inte helt kan garantera att den efterlevande av er får sitta orubbat bo även om ni upprättar ett testamente, om någon av barnen begär laglottsjämkning, kommer den efterlevande ändå inte få göra detta.

Om barnen väljer att avstå från sina arv till förmån för den efterlevande maken, eller om ni har ett testamente som de väljer att inte jämka, så kan den efterlevande maken få sitta i orubbat bo. Barnen skulle då ärva sin respektive förälder när den efterlevande av er avlider. Detta är, som sagt, inget ni helt kan uppnå genom att upprätta ett testamente utan är upp till barnen att själva välja.

Ni har alltid möjlighet att förklara för era barn att ni vill att den av er som lever längst ska behålla all egendom för att de sedan ska ärva när den efterlevande maken dör. Förutom detta kan det ändå vara bra att upprätta ett inbördes testamente där ni ber era barn att respektera att ni vill att den av er som lever längst ska få sitta i orubbat bo och att de istället får efterarvsrätt i den efterlevande makens bo, och att de således inte ska begära laglottsjämnkning av testamentet. Då kan ni se till att de barn som väljer att jämka testamentet endast får ut sin laglott och inte hela arvslotten vilket gör att den efterlevande ärver en större andel.

Vill ni ha hjälp att upprätta ett inbördes testamente kan ni enkelt få det vi vår avtalstjänst här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll