Är det möjligt att sälja fritidshuset utan samtycke från make eller sambo?

2017-08-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Försäljning av fritidshus. 3 ägare som fått huset som gåva och som enskild egendom.Egendomen skall ej utgöra samboegendom står i gåvobrev. Måste make och sambo godkänna Försäljningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är nej.

Stödet för detta är följande:

Makarnas egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken.

En make får som utgångpunkt inte sälja den gemensamma bostaden utan samtycke från den andra maken. (7 kap 5 § första stycket äktenskapsbalken)

Vad som är den gemensamma bostaden är en bedömningsfråga. Även ett fritidshus kan teoretiskt vara makarnas gemensamma bostad. (7 kap 4 § äktenskapsbalken)

Om den gemensamma bostaden är den ena makens enskilda egendom genom att den gjorts till enskild egendom i ett villkor vid gåva så behövs inte samtycke vid försäljning. Om bostaden är fast egendom som inte är deras gemensamma bostad så krävs ändå inte samtycke, om den är enskild egendom. (7 kap 5 § tredje stycket, alternativt 7 kap 5 § andra stycket och 7 kap 2 § första stycket äktenskapsbalken)

Så oavsett om fritidshuset är makarnas gemensamma bostad eller inte, så kan alltså den ena maken sälja fritidshuset utan samtycke från den andra maken, under förutsättning att fritidshuset gjorts till enskild egendom genom villkor vid gåva.

För sambor gäller att en sambo inte kan sälja det som är "samboegendom" utan samtycke. (23 § sambolagen)

Det som en sambo har fått i gåva med villkor att det ska vara den sambon enskilda, ingår inte i samboegendomen. (3 och 4 §§ sambolagen)

I det här fallet har detta formulerats som att fritidshuset inte ska vara samboegendom, vilket innebär precis samma sak.

Eftersom fritidshuset inte ska vara samboegendom så kan sambon sälja fritidshuset utan samtycke från den andra sambon.

Sammanfattningsvis så behövs inte samtycke vare sig från make eller sambo för att sälja fritidshuset eftersom det är enskild egendom, och inte samboegendom.

Jag hoppas att du tycker att du har fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?