Är det möjligt att hindra att särkullbarn får ut sin laglott?

2019-04-30 i Särkullbarn
FRÅGA
https://lagen.nu/1958:637Vi är gifta med särkullbarn. Vi äger ett hus med 50% vardera. Vad kan vi göra för att den efterlevande maken, kan bo kvar utan att särkullbarnen får sin laglott?Man kan vädja till deras goda vilja, men det känns otryggt. Kan jag testamentera mina 50% till maken? Jag får, antar jag bestämma hur jag gör eftersom jag lever. Kan maken göra detsamma, testamentera sina 50% till mig. Syftet är att trygga varandra. När båda är avlidna kan särkullbarnen få sitt arv. Kan man skriva det i ett testamente. Ska laglotten, vilket de har rätt till, delas mellan särkullbarnen måste vi sälja huset.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken.

Kan man hindra att särkullbarnen får ut sin laglott direkt?

Som huvudregel har den efterlevande maken rätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Däremot gäller inte detta fullt ut då det finns särkullbarn. Då har den efterlevande maken rätt till kvarlåtenskapen som omfattar arvingens laglott endast om denne har avstått sin rätt, 3 kap. 1 § ÄB. Om bröstarvingen till den avlidne maken däremot avstår sitt arv till förmån för den efterlevande maken har bröstarvingen rätt till del i dennes bo när denne avlider, 3 kap. 9 § ÄB.

Det ni kan göra är att testamentera bort så mycket som ni vill till förmån för den efterlevande, men det är inte möjligt att hindra ett särkullbarn att få ut sin laglott. Däremot är det bästa att försöka komma överens med särkullbarnen för att undvika konflikt.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1004)
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?
2020-02-17 Arv för make och särkullbarn
2020-02-14 Skillnaden på arv mellan sambor och makar
2020-02-09 Ärver mitt särkullbarn efter min make om min make inte har andra barn?

Alla besvarade frågor (77199)