Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

2020-07-07 i Testamente
FRÅGA
Kan vi skriva ett tillägg till vårat testamente om alla tre familjeni(jag ,min man och vårat gemensamma barn) dör samtidigt i typ en olycka att mitt egna barn ( min mans särkullbarn) som nu är 30 år ärver vårat hus istället för att hans del går till min mans syskon.Ett hus som idag är värt 11 miljoner med ett lån på 5,5 miljoner. Hon har inte råd att lösa ut syskonen för att själv kunna bo här om ingen av oss finns i livet. Tillägget ska ju bara gälla om alla 3 i familjen går bort, hon ärver ju inte det om jag eller vårat gemensamma barn skulle överleva olyckan. Vänligen X.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning:

Ett testamente är en dödsrättshandling. Regleringar rörande arv och testamente återfinns i Ärvdabalken. Skriver arvlåtaren ett testamente skall testatorns vilja i möjligaste mån respekteras, se 11 kap. 1 § ÄB.

I Ärvdabalken återfinns ett antal presumtionsregler. 1 kap. 2 § ÄB stadgar exempelvis följande: "Är arvinge till den, efter vilken arv fallit, jämväl avliden, och kan bevis ej förebringas att han överlevt arvlåtaren, skall med arvet så förfaras som om han icke överlevt denne", och används i situationer där det inte går att avgöra vem som avled först, då utgår man från att arvingen är den som avled först, vilket gör att arvingen inte har rätt till något arv, se 1 kap. 1 § ÄB.

Presumtionsreglerna är just presumtionsregler. Går det att avgöra vem som avlidit först, eller kan man finna annat som har stadgats i exempelvis ett testamente, kommer det att gälla före regeln.

Slutsats:

Det är fullt tillåtet att förordna på det sätt som är beskrivet i frågan, detta enligt principen om att respektera testatorns vilja i möjligaste mån.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89887)