Är det lagligt med kollektiv bestraffning?

2020-12-06 i Påföljder
FRÅGA
hej jag och fyra klasskompisar var på teater med skolan. under teatern var det nåon av oss 5 som ristade på ett av dem nyrenoverade borden. Händelsen är polisanmäld och skolan säger nu att vi alla som satt vid bordet kommer att behöva dela på kostnaden för ett nytt bord. ingen av oss har erkännt och skolan vet ej vem det är som har gjort det. kan vi behöva dela på kostnaden utan att dem vet vem det är?är kollektiv bestraffning okej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kollektiv bestraffning innebär att man frångår den grundläggande principen om att var och en ansvarar för sina egna handlingar. Man utsätter istället en hel grupp för ett straff som samtliga eventuellt ej har begått. All form av kollektiv bestraffning är förbjudet i Sverige. Den svenska strafflagstiftningen genomsyras av att det är en person som ska ställas till svars för sina handlingar. Om den skyldige inte kan hittas så låter man hellre alla går fria, så att den oskyldig person inte ska straffas. Det finns undantag från denna princip, när det finns bevis på att alla medverkat men det inte går att peka ut vem som utförde gärningen, då kan de dömas som medgärningsmän, enligt 23 kap. 4 § Brottsbalken. Det krävs som sagt bevis för att ni andra ska ha medverkat vid gärningen, eller på annat sätt främjat den. Om det inte finns det så är en kollektiv bestraffning av er andra inte okej. Eftersom händelsen är polisanmäld så är det polisen som ska avgöra om det finns möjlighet att inleda en brottsutredning. Om det under utredningen visar sig att inget brott begåtts eller att något brott inte kommer att kunna bevisas läggs förundersökningen ned.

Det går att läsa om kollektiv bestraffningen för barn i skolan på barnombudsmannens hemsida: http://www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/om-barnkonventionen/skydd/kollektiv-bestraffning-ar-forbjudet/ . Där finns även hänvisningar till JO-anmälningar angående kollektiv bestraffning. JO har tagit upp en del fall. Det kan även gå att hitta dem på www.jo.se under ämbetsberättelser.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?