FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/12/2018

Är det lagligt för minderåriga att släppas in på platser med 18 års gräns?

Hej,

Min kollega som är ordningsvakt i Sverige påstår att det är lagligt att minderåriga barn med föräldrar har tillträde till platser där det är +18 års inträde. Kan det här stämma?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Intressant fråga du ställer! Eftersom du inte verkar syfta på någon specifik plats där det är +18 års ålder så förklarar jag det lite allmänt. I regel så är det framför allt platser som serverar alkohol som har någon typ av 18 års gräns. Regler kring alkohol regleras i alkohollagen (AHL). Eftersom du nämner föräldrar och minderåriga barn är det föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrars ansvar.


Det är inte olagligt att släppa in folk under 18 år

Det finns inga regler, varken lagar eller annat som reglerar vem eller vilka som får besöka platser där det är 18 års gräns. Däremot finns det lagregler som förbjuder att personer under 18 år serveras alkohol (AHL 3 kap 7 §). Ansvaret ligger både på de som serverar alkohol men även den som äger verksamheten där det serveras alkohol (AHL 3 kap 8 § 3 st).

Eftersom det inte finns några lagar kring vem eller vilka som får besöka platser är det upp till ägaren av en verksamhet att bestämma när det är 18 års gräns. Det finns alltså inget lagligt stöd för att hindra att en minderårig vistas på platser med 18 års gräns.


Åldersgränser bestäms av den som äger en verksamhet

När det gäller just åldersgränser är det något som den som äger verksamheten bestämmer kring. Exempelvis kan alltså en ägare till en krog välja att inte släppa in personer under 18 år på samma sätt som de kan bestämma att inte släppa in personer med trasiga byxor eller ha slipstvång. Det beror helt på hur ägaren vill profilera sin verksamhet.

Så som jag har förstått det så blir detta ett så kallat "civilrättsligt avtal". Detta innebär att det är ett avtal mellan den som äger en verksamhet och personerna som vill in. Man skulle kunna säga att ägaren har en möjlighet att välja ut vilka kunder man vill ha, "uppfyller du detta är du välkommen". Exempelvis kan ägaren säga "du får komma in om du har slips" men även "du får komma in om du är över 18 år" detta blir därmed ett avtal.


Föräldrar har ansvar för sina minderåriga barn

När det kommer till föräldrar och deras minderåriga barn så gäller det att föräldrar har ansvar för sina barn (FB 6 kap 2 § 1 st). Om en plats har 18 års gräns och släpper in förälder och minderåriga barn har även föräldern/föräldrarna laglig skyldighet att den under 18 år inte får dricka alkohol.


Sammanfattningsvis:

- Att släppa in någon som är under 18 år på en plats där det är 18 års gräns är inte olagligt.

- Det är ägaren för en verksamhet som har rätt att bestämma kring regler för att släppa in eller inte släppa in personer.

- Föräldrar har ansvar för sina minderåriga barn.

- Det är alltid olagligt att servera alkohol till personer under 18 år alkohol.


Avslutningsvis

Din kollegas påstående om att det är lagligt att minderåriga barn med förälder har tillträde till platser där det är +18 års inträde stämmer! Det är helt enkelt upp till den som håller i verksamheten där det är +18 års gräns.

Om du vill visa att du kan mer än din kollega så kan du säga att det faktiskt är fullt lagligt att släppa in folk under 18 år även utan förälder, det bestämmer ägaren. Så länge ingen under 18 år serveras någon alkohol.

Tack för intressant fråga! Allt gott.

Karin EkströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000