Är det lagligt att som anhörig ta ut pengar i demenssjuk släktings ställe?

2017-07-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Om en 82-årig kvinna hittas liggande i hemmet av anhörig (låg i tre dygn), hamnar på korttidsboende, är dement, kan inte stå på benen. En anhörig gick till banken med ID-kort och har gjort självständiga avslut av olika saker på hennes konto och hämtat ut pengar för den svårt sjuka. Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om den anhöriges agerande är lagligt eller inte beror till stor del på vad som faktiskt har hänt. Utifrån din beskrivning finns ett antal möjliga scenarion som antingen kan innebära att agerandet är helt okej eller att det faktiskt har skett något brottsligt.

Att en anhörig får en fullmakt att göra saker för en äldre i familjen är inte ovanligt. Det kan ske formellt genom att man utses till god man eller förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken (vilket inte verkar vara fallet här) eller att den äldre helt enkelt avtalar med den anhörige att hen ska göra uttag m.m. i den äldres ställe. Om den anhörige har fått i uppdrag att göra självständiga avslut och hämta ut pengar åt den äldre kan det alltså vara full lagligt.

Agerandet av den anhöriga kan vara olagligt och brottsligt om det har skett genom att den anhöriga exempelvis har förfalskat den äldres namnteckning eller använt ID-kortet utan tillåtelse. Det kan då vara tal om brotten urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken), osant intygande (15 kap. 11 § brottsbalken) eller missbruk av urkund (15 kap. 12 § brottsbalken). Beroende på vad som har hänt med pengarna som hämtats ut skulle det också kunna vara tal om bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 §).

Med tanke på att den äldre kvinnan är dement skulle det också kunna vara så att den eventuella fullmakt den anhörige har fått är ogiltig. Om den äldre har lurats skulle det kunna handla om ett avtal grundat på svek eller ocker, 30 § och 31 § avtalslagen. I så fall är avsluten och uttagen ogiltiga rättshandlingar som ska återgå.

Som du märker skulle den situation som du beskriver vara såväl laglig som olaglig. Om den äldre kvinnan inte har lidit någon skada av den anhöriges agerande är min bedömning att det blir svårt att hävda att den anhörige har gjort något olagligt. Min rekommendation är att du tar kontakt med den bank som den anhörige har hämtat ut pengar från och där de självständiga avsluten har gjorts. Ta reda på vilket sätt den anhörige fick tillgång till den äldres konto och om hen därigenom har gjort sig skyldig till några oegentligheter.

Dessutom kan det finnas anledning att ansöka om god man för den äldre. Då kommer en person utses som har möjlighet att hålla ett öga på den äldres ekonomi och företa rättshandlingar med hennes samtycke. Mer om god man finns att läsa om här.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du undrar något ytterligare går det bra att ställa en ny fråga eller kommentera i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1415)
2021-08-01 Kan man bestrida en framtidsfullmat?
2021-07-30 Felaktig SJ-böter
2021-07-29 Vad kan man göra om man inte får svar från ett utländskt företag man köpt en vara ifrån?
2021-07-22 Upprätta framtidsfullmakt till sina barn

Alla besvarade frågor (94564)