Är det lagligt att mina barn ger mig penninggåvor?

2019-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Två av mina vuxna barn vill gärna ge mig en penninggåva på 50 000 kr var. Är det lagligt? Vet att det går bra från föräldrar till barn och jag undrar om det även går bra den motsatta vägen.På förhand tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är helt lagligt för dina barn att ge dessa gåvor till dig, eftersom varje individ får göra vad man vill med sin egendom. För penninggåvor finns det inget krav på att ett gåvobrev ska upprättas eller något vittneskrav oavsett hur stort belopp som ska ges bort som gåva. Dessutom är det skattefritt att ge bort gåvor (8 kap. 2 § & 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Däremot kan det vara en fördel att upprätta ett gåvobrev, eftersom gåvogivaren kanske vill lägga till särskilda villkor i gåvan eller annars ha ett skriftligt bevis på att pengarna getts bort som gåva.

De uppgifter som brukar anges i ett gåvobrev och gåvotagarens och gåvogivarens namn, personnummer, adress, samt vad som ska ges bort (två penninggåvor på 50 000 kr i detta fall). Villkor som kan läggas till är ifall gåvan ska utgöra enskild egendom exempelvis. Till sist nedtecknas också datum, ort och parternas underskrifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3391)
2019-11-11 Hur ska man fördela kostnader och räkningar vid delad ekonomi?
2019-11-05 Kan jag gå till domstol för att få tillbaka vårdnaden över mitt barn?
2019-11-05 Notarius publicus - intyg om att barnet kan följa med utomlands
2019-10-31 Kan man verkställa en svensk familjrättslig dom i Tyskland?

Alla besvarade frågor (74600)