Är det ett lagbrott att inte ha skyddsnät för katten på balkongen?

2019-04-10 i Påföljder
FRÅGA
I Jordbruksverkets föreskrifter står det att: Katter på balkongerOm katten vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.Är det då ett lagbrott, som medför straff, om man inte har nät på balkongen?
SVAR

Hej och tack för din fråga

Allmänt om lagstiftningen
Det grundläggande djurskyddet i djurskyddslagen (2018:1192) meddelar att ägare ska ge sitt djur god tillsyn, hålla sitt djur i en god miljö och skydda djuret från att utsättas från skador. Lagen ger även berörda myndigheter möjlighet att utföra kontroller att djurskyddet följs. Vad gäller krav om inhägnader utomhus för djur ska jordbruksverket meddela föreskrifter om detta enligt 2 kap 18 § djurskyddsförordningen (2019:66).

Jordbruksverkets regel
Bestämmelsen säger då att när katter vistas på en balkong som är mer än fem meter över marken måste balkongen vara försedd med skyddsnät så att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig. Regeln infördes 2008 efter rapporteringar om flera hundra fallolyckor varje år från balkonger av katter som skadats allvarligt. Jordbruksverkets föreskrift (3 kap 8 §)

Straff och andra sanktioner
Till den som inte följer regleringen kan vite utdelas och ett krav på att bristerna åtgärdas. En person som försummar tillsynen genom att inte följa beslut från kontrollmyndigheten eller varit föremål för upprepade beslut kan naturligtvis få sina djur omhändertagna och i värsta fall bli skyldig till brott men så långt gående åtgärder beslutas inte i fall där det sannolikt inte kommer upprepas. Det är när du bryter mot bestämmelserna på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger som du först kan dömas för brott mot djurskyddslagen.

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1086)
2019-09-23 Elektronisk fotboja: ett alternativ till kortare fängelsestraff
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen

Alla besvarade frågor (73015)