Är det diskriminerande att bli nekad medlemskap i en ideell förening om man är dömd för ett brott?

Hej! En person dömd för barnpornografi har sökt medlemsskap i en ideell idrottsförening som bland annat bedriver en stor ungdomsverksamhet. Huruvida är det att betrakta som diskriminerande att neka den sökande medlemsskap? Det saknas stöd i stadgarna kring hur detta ska hanteras.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig utgångspunkt

Det finns ingen speciell lag som hanterar ideella föreningar, vilket innebär att verksamheten i föreningen i första hand regleras via stadgarna. Utöver stadgarna kan man se till tidigare fall då man nekat något inträde i föreningen för vägledning. Om inte frågan regleras i stadgarna, som i ert fall, eller intern praxis kan man se till Högsta domstolens praxis på området.

Utgångspunkten är att det är den ideella föreningen som i första hand avgör vem som får vara med i föreningen. Det föreligger alltså ingen allmän rätt att bli medlem. Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att rätt till medlemskap ändå kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (se NJA 1948 s 513). Eftersom det i ert fall gäller en ideell idrottsförening har jag svårt att se att medlemskapet skulle anses ha betydelse för den sökandes försörjning.

Diskriminering?

För att svara på frågan ifall det kan anses utgöra diskriminering om ni skulle neka personen medlemskap får man se till diskrimineringslagen för vägledning. För att den som ansöker om medlemskapet ska kunna hävda att diskriminering har skett krävs det att beslutet om nekat medlemskap baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § diskrimineringslagen). Det är dessa grunder som skyddas av lagen och ett beslut att neka medlemskap får inte baseras på någon av dessa grunder. Eftersom ni vill neka medlemskapet på grund av personens brottsliga förflutna ser jag inga problem med att ni nekar personen medlemskap. Detta eftersom det inte anses vara diskriminering att bli nekad medlemskap på grund av sitt brottsliga förflutna.

Sammanfattningsvis kan ni alltså neka personen medlemskap i er idrottsförening utan rättsliga konsekvenser.

Med vänliga hälsningar,

Simon RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”