Är det brottsligt att skilja sig i Sverige?

Hej

Jag är en muslimsk kvinna jag är muslimsk skillnad och har ansökt om det svenska äktenskapsskillnad och jag är blivit gift i kuwait.. Är det ett brott är det o bliver jag dömd for det i Sverige...? Höppas på svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Är äktenskapet giltigt i Sverige?

Enligt 1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap så är ett äktenskap som ingåtts utomlands giltigt som huvudregel om man följt det landets lag om hur man ingår äktenskap. Det finns däremot ett skydd i samma lag i 8 § som säger att ett äktenskap som ingåtts av de anledningar som listas där gör att äktenskapet inte erkänns i Sverige. De anledningarna är:

om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående,om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, ellerom parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Med detta i åtanke så skulle äktenskapet kunna vara ogiltigt i Sverige redan på grund av att någon förutsättning här är uppfylld.

Är det brottsligt att skilja sig i Sverige?

Det är absolut inte brottsligt att skilja sig i Sverige.

Enligt äktenskapsbalken 5 kap. 1 § så har makarna rätt att begära skilsmässa om de inte vill fortsätta leva tillsammans. Skilsmässan träder då i kraft så fort tingsrätten meddelat dom. Enligt samma lag 5 kap. 2 § om bara den ena parten vill skiljas så ska skilsmässan föregås av en sex månaders betänketid. Den betänketiden behövs dock inte om de förutsättningarna som nämns i 5 kap. 5 §, alltså av samma anledningar som kan finnas att äktenskapet inte skulle vara giltigt i Sverige.

Oavsett anledning har du i Sverige rätt att gifta dig och skilja dig precis hur du känner för och aldrig oroa dig för att bli straffad för brott.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000