FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/01/2019

Är bilen jag köpt för min enskilda egendom, också min enskilda egendom?

efter skilsmässa är det dags för bodelning . Vi har äktenskapsförord om mitt sparkonto. Detta är mitt,men hur förhåller det sig med med tex en bil som jag har köpt med pengar från denna sparkonto ? Är jag tvungen att lösa ut exmannen med halva summan av bilens värde ? tack på förhand för svar,med vänligt hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga, så är ditt sparkonto enskild egendom enligt äktenskapsförord.

Jag kommer vid besvarandet av din fråga redogöra allmänt för vad som gäller enskild egendom enligt äktenskapsförord, eftersom det inte framgår vad ert äktenskapsförord närmare reglerar men hoppas det ger svar på din fråga. Frågor om enskild egendom regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskilt egendom enligt äktenskapsförord

Huvudregel är att all egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB regleras på vilka sätt egendom kan göras till enskild, såsom genom äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltig krävs att de formella kraven är uppfylla. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB.

Jag kommer vid besvarandet av din fråga att utgå från att ert äktenskapsförord är giltigt.

Vid upprättandet av äktenskapsförord är det viktigt att tänka på att det finns ett krav på att formulera sig tydligt och klart avseende egendom som ska utgöra enskild egendom, för att undvika eventuella tvister och oklarheter om vad som utgör enskild egendom. Till ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom som du nu äger och som du framledes under äktenskapet kommer att förvärvar på ett visst sätt ska vara enskild egendom.

Äktenskapsförordet kan även innehålla en uttrycklig föreskrift om att avkastning och det som trätt istället för den enskilda egendomen ska vara enskild. Lagens presumtionsregler om avkastning och surrogat vad gäller enskild egendom, tillämpas endast vid eventuella oklarheter vid tolkningen eller om det inte föreskrivits något i äktenskapsförordet, se, 7 kap 2 § 2 stycket. ÄktB.

Surrogat och avkastning av enskild egendom

Om det inte inte framgår av ert äktenskapsförord vad som gäller för egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen, finns en presumtionsregel som innebär att den egendomen också enskild egendom. Det innebär alltså att det du köpt (bilen) för din enskilda egendom ( pengar på ditt sparkonto) alltså kommer att anses som "surrogat". Detta gäller under förutsättning att äktenskapsförordet inte föreskriver något annat, 7 kap 2 § p 6 . ÄktB. Vad gäller avkastning av enskild egendom, gäller dock det motsatta. Avkastning är alltså giftorättsgods, om inte annat föreskrivits.

Sammanfattning

Min bedömning är utifrån uppgifterna i din fråga, är att ert äktenskapsförord omfattar ditt sparkonto samt bilen du köpt för pengarna från kontot. Om det inte regleras i äktenskapsförordet eller vid eventuella oklarheter vad gäller tolkningen, gäller lagens presumtionregler för avkastning och surrogat av egendomen. Bestämmelsen i 7 kap 2 § ÄktB innebär att det som "trätt istället" för din enskilda egendom, också är enskild. Ditt sparkonto, bilen och annan enskilda egendom du har kommer därför att undantas från en bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”