Används ena makens tillgångar till andra makens skuldtäckning?

Vi ska skilja oss. Min fru har tagit enskilda lån och krediter för 800tkr utan min kännedom. Vi har ingen förmögenhet, inget enskild egendom och inget äktenskapsförord. Vi har andra gemensamma lån som på hus och bil. Dessa känner hon till och är tagna i samförstånd. Tillgångar blir vinsten vid husförsäljningen och försäljning av bilen. (Jag tog allt mitt sparande som kontantinsats för huset - min fru hade unga pengar.) Kommer jag få även få ta hälften av hennes för mig okända skulder vid bodelning?

Jag har inte riktigt förstå vad som räknas som gifträttsgods och om skulderna hon har belastas på mig.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsbalken reglerar bodelning med anledning av skilsmässa

I 1 kap. äktenskapsbalken (1987:230) (här benämnd ÄktB) hittar du allmänna bestämmelser rörande äktenskap. I 1:3 ÄktB stadgas att varje make råder över både sin egendom och sina skulder. Det betyder att hennes skulder svarar hon för själv; de kan dock ändå få betydelse i det fall du har större tillgångar än henne.

Giftorättsgods är det som inte är enskild egendom

I 7 kap. ÄktB hittar du bestämmelser som rör makars egendom. Vad som utgör giftorättsgods definieras som det som inte utgör enskild egendom, 7:1 ÄktB. Vad som anses vara enskild egendom definieras mer specifikt i 7:2 ÄktB (det vanligaste kanske är att egendomen är enskild genom äktenskapsförord, enligt 1 p.).

Eftersom du uppger att ni varken har äktenskapsförord (enligt 7:2 1 st. 1 p. ÄktB) eller annan enskild egendom (7:2 1 st. 2–6 p. ÄktB), kommer era samlade tillgångar att utgöra giftorättsgods.

Bestämmelser rörande bodelning i 9–13 kap. äktenskapsbalken

När äktenskapet upplöses (enligt definitionen i 1:5 ÄktB) er egendom fördelas mellan er genom bodelning, 9:1 ÄktB. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB.

Du hittar du bestämmelserna om hur bodelningen går till i 11 kap. ÄktB. Det första steget i bodelningsprocessen är att makarnas andelar ska beräknas (11:1 ÄktB). Från varje makes giftorättsgods ska skulder dras av, dvs. att det görs en skuldtäckning, 11:2. Det som återstår efter skuldtäckningen ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna, 11:3.

Med andra ord kommer din frus samtliga skulder att avräknas från det giftorättsgods som är hennes. Utgör hennes giftorätt 0 kr, blir också hennes andel 0 kr; hon kan inte få ett minusbelopp vid delningen. Ingenting återstår alltså när det blir fråga om delning enligt 11:3 ÄktB. Om ni båda efter skuldtäckningen har 0 kr i giftorättsgods, blir ju utfallet (0+0) / 2 = 0 kr.

Dina tillgångar kommer således aldrig att användas till täckning för hennes skulder. Om du istället skulle ha en större summa giftorättsgods, skulle hon i praktiken få hälften av detta, om hon inte har något att bidra med till delningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”