FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/11/2017

Användning av framtidsfullmakt vid demenssjukdom

Kan en person med vasculär demens använda en framtidsfullmakt? Demensen visar sig mest som dåligt närminne. Är annars medveten om nutida händelser, läser t.ex. två dagstidningar.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om framtidsfullmakter hittar du i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft
Framtidsfullmakten är en sorts fullmakt som får effekt endast i de fall vissa förutsättningar är uppfyllda. För att en framtidsfullmakt ska börja verka krävs i korta drag att följande förutsättningar är uppfyllda:

-Det ska dels röra sig om någon av grunderna sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande
-Förhållandet ska också vara varaktigt och i huvudsak innebära att fullmaktsgivaren inte har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser ().

Utan att tyvärr vara mer än översiktligt insatt i vaskulär demens så brukar demenssjukdomar generellt räknas in under sjukdomsbegreppet, särskilt måttlig eller svår demens. Det är därför troligt att en framtidsfullmakt skulle kunna få effekt i förhållandet du beskriver så länge fullmaktsgivaren (den som ställt ut fullmakten) också i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de saker fullmakten avser. Den bristande förmågan att ha hand det fullmakten omfattar kan här vara mer tveksam och kräver bedömning av någon som är mer insatt i just den här situationen.

När träder framtidsfullmakten i kraft och vem gör bedömningen?
Framtidsfullmakten får effekt först när de ovan nämnda förutsättningarna (som listas i ) är uppfyllda för fullmaktsgivarens situation (). Som huvudregel krävs ingen medicinsk bedömning, utan bedömningen görs av fullmaktshavaren (den som fått fullmakt att representera fullmaktsgivaren). Saken kan även prövas av domstol (, 11§).

Alternativa lösningar till en framtidsfullmakt
Kombination av fullmakter: Om osäkerhet finns angående om förutsättningarna för att en framtidsfullmakt ska börja verka är uppfyllda kan ett råd vara att använda en kombination av en vanlig fullmakt enligt Avtalslagen (AvtL) och en framtidsfullmakt. Finns både en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt med samma omfattning spelar det mindre roll när framtidsfullmakten faktiskt träder i kraft eftersom fullmaktshavaren har möjlighet att handla för fullmaktsgivarens räkning oavsett.

God man: Om osäkerhet istället finns angående om personen över huvud taget har möjlighet att upprätta en fullmakt beroende på sjukdomstillståndet finns också möjlighet till förordnande av god man. En god man har som funktion att hjälpa personen med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11 kap 4§). Ansökan kan göras av den ansökan avser, make/sambo, närmaste släktingar, framtidsfullmaktshavare eller överförmyndare (FB 11 kap 15§).

Sammanfattningsvis
Det är sannolikt att vaskulär demens skulle kunna möjliggöra användning av en framtidsfullmakt då demenssjukdomar brukar räknas in under sjukdomsbegreppet. Det beror dock på vad fullmakten omfattar och om det kan bedömas att fullmaktsgivaren i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om dessa saker. För att ikraftträdandet av framtidsfullmakten inte ska vara av lika stor vikt är ett tips att upprätta en vanlig fullmakt som komplement. Finns osäkerhet kring om fullmakt alls kan upprättas på grund av sjukdomstillståndet finns en möjlighet att få en god man förordnad som alternativ.

Skulle du eller någon i din närhet behöva hjälp med att upprätta någon typ av fullmakt är ni varmt välkomna att boka tid med någon av våra jurister här.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000