Använda annans musik och varumärke i marknadsföring

Hej!

Jag jobbar på ett företag som producerar skräddarsydda möbelöverdrag samt mindre produkter så som väskor i olika slag. Vi planerar på att göra en kort film nu - som ska agera som marknadsföring på framförallt Instagram tillsammans med några av våra produkter där även bilder kommer förekomma. Jag är en aning ny på detta och har därmed två frågor:

1. Jag har tagit en bild på en av våra väskor där vi har placerat ett padelrack i väskan - padelracket är från Wilson och deras logga syns på bilden. Min fråga är - hur fungerar det rent rättsligt? Får jag ha med andra varumärken på det sättet när jag marknadsför min egen produkt? Hur fungerar det allmänt med synlighet av andra varumärkens loggor och produkter i vår marknadsföring/reklam?

2. Hur går man till väga när man vill använda musik i sin marknadsföring? Jag har läst på lite om cc-musik och royalty free music som jag förstått är helt lagligt att använda?

Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Dina frågor regleras i Varumärkeslagen (VML) och i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)

Använda annans varumärke i marknadsföring?

Din första fråga om ni kan använda er av någon annans varumärke i er marknadsföring regleras främst i varumärkeslagen.

Ett varumärke kan förvärva ensamrätt genom antingen registrering eller inarbetning enligt 1 kap 6-7 §§ VML. Att ha ensamrätt till ett varumärke innebär att ingen annan får använda varumärket i näringsverksamhet utan innehavarens tillstånd enligt 1 kap 10 § VML.

Det finns ett undantag till ensamrätten enligt 1 kap 11 § 2 st VML som säger att man kan få använda någon annans varumärke om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. Detta kan exempelvis gälla tillbehör till varor eller reservdelar. I dessa fall så får användandet ske om det sker i enighet med god affärssed.

Så om väskan endast hade passat till Wilsons paddelrack så hade det varit befogat att visa detta genom att exempelvis hänvisa till det andra varumärket i marknadsföringen (C-228/03 Gillette).

Men undantaget i 1 kap 11 § VML är förmodligen inte tillämpligt på ert fall då varans ändamål förmodligen kan påvisas utan att använda varumärkestecknet.

Använda annans musik i marknadsföring?

Enligt 1 kap 1 § URL har den som skapar ett konstnärligt verk upphovsrätt till detta. Detta innebär att den som skapar det konstnärliga eller litterära verket har uteslutande rätt att förfoga över verket, framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten enligt 1 kap 2 § URL.

Detta så länge verket uppnår verkshöjd vilket innebär att verket har särprägel och är resultatet av ett intellektuellt skapande.

Om man inte får tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att använda sig av deras musik så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Creative commons

Creative commons är licenser till musik eller verk som skapats för att allmänheten ska kunna använda sig av dessa. Dessa olika typer av licenser tillåter användaren att exempelvis disturber eller att genomföra bearbetningar av verket utan att behöva fråga upphovsmannen om lov.

Genom creative commons får den som är upphovsman till ett verk välja vilka friheter deras verk ska omfattas av.

De vanligast villkoren creative commons licenserna har är Erkännande - vilket innebär att man måste ange upphovsmannen vid användningen. IckeKommersiell - vilket innebär att man inte får använda verket med syfte att ge sig en ekonomisk ersättning eller fördel. IngaBearbetningar - vilket innebär att man får framställa kopior av verket men man får inte bearbeta verket. Och sist DelaLika - vilket innebär att du får göra bearbetningar om du licenserar dem på samma villkor.

Precis som du nämner så brukar man inte behöva betala för att använda creative commons då de som huvudregel är royalty- fria. Men för IckeKomersiella så kan man behöva betala royalties för kommersiella syften.

Sammanfattningsvis

Jag rekommenderar att ni undviker att använda er av någon annans varumärke i er marknadsföring om det inte är ett måste för att visa varans ändamål.

Angående musiken så skulle jag rekommendera att ni hittar musik utgiven under creativ commons licenser och kollar vilken användning licensvilkoret tillåter för verket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”