Antal styrelseledamöter och suppleanter i en förening

2020-04-30 i Föreningar
FRÅGA
Om stadgarna säger : Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Betyder det att man inte kan ha 5 ordinarie och 3suppleanter dvs att totalantalet ej får överstiga 7?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar ska det stå i stadgarna lägsta och högsta antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter. I ditt fall står det att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter, med minst en och högst tre suppleanter. Det finns ingen koppling mellan antal styrelseledamöter och antal suppleanter.

Alltså kan föreningen i ditt fall ha högst sju styrelseledamöter och högst tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna ska alltså inte räknas ihop. Det är därmed helt okej att ha fem ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter i ditt fall, då det är förenligt med föreningens stadgar. Läs gärna här för mer information.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll