Ansvar för tatueringsfel

FRÅGA
Hypotetisk fråga. Om en kund är missnöjd med en tjänst (bryntatuering) som jag utfört och kräver pengar tillbaka, behöver jag att kunden skriver på något speciellt friskrivningsavtal innan jag återbetalar kunden? Kund har godkänt form och färg skriftligt samt fått information om att färg kan läka olika pga många olika faktorer, hudtyp, ålder, eftervård mm.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det arbete du utför som tatuerare gör du oftast i egenskap av näringsidkare, din kund är då en konsument och det är inte ett köp utan du utför en form av uppdrag till din kund. Då detta är väldigt likt de fall som normalt omfattas av konsumenttjänslagens 1 § så har man enligt rättspraxis funnit konsumenttjänslagen tillämplig på även tatueringsfall i viss utsträckning.


Det krav som då uppstår på din tjänst är att den ska vara "fackmässigt utförd" 4 § Konsumenttjänstlagen. Det här är alltså en till konsumentens fördel tvingande lagstiftning, du kan alltså inte komma överens om sämre villkor än det lagen tvingar till 3 § Konsumenttjänstlagen. Nu är det såklart olika från bransch till bransch vad som fackmässighet är. Alltså, om du utför tatueringen så att den ser ut som det ni kom överens om, kan din kund inte klaga på hur utseendet är om det överensstämmer med det. Skulle däremot någonting gå fel på grund av bristande egenvård från kundens sida så är ju det inte att du brustit i din fackmässighet, om du gett kunden tillräcklig information för att kunna sköta sin egenvård. Skulle du på något sätt brista i din fackmässighet så kan de tvingande reglerna om fel i tjänst i 9 § Konsumenttjänstlagen bli tillämpliga, och påföljderna i 16 § Konsumenttjänstlagen öppnas för konsumenten, som då kan hålla inne betalningen till dig, kräva avhjälpning och liknande.


Åter igen, det här är en tvingande konsumentskyddslagstiftning och omöjlig att avtala sig fri från. Nu förutsätter jag lite att du uppfyller kravet ställt på näringsidkare i den lagen, vilket du kan vara oavsett om du arbetar åt ditt eget aktiebolag eller om du har en enskild näringsverksamhet som fysisk person. För att du som fysisk person ska klassas som näringsidkare måste du uppfylla kraven i 13 kap 1 § Inkomstskattelagen. Skulle du bara vara anställd i en studie blir det ju din studie som ansvarar.

Jag hoppas jag kunnat vara till hjälp, skulle du ha fler frågor eller jag ha misstolkat något är det bara för dig att vända dig till Lawline igen.


Med vänliga hälsningar

Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94177)