Ansvar för stöld från arbetsplats

FRÅGA
Min chef har sagt att vi får ta med matkassar hem från där vi packar matkassar.Nu plötsligt ska de åtala flera personer för stöld trots att chefen sagt ok och det tydligen ej vart ok.Vad händer nu?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Stöldbrotten regleras i BrB 8:1, 8:2 samt 8:4 och betecknas stöld, snatteri samt grov stöld.

Brottets svårighetsgrad bedöms bland annat med hänsyn till värdet på det som tillgripits. Snatteri blir främst aktuellt vid butikstillgrepp och gäller som tumregel sådana tillgrepp där värdet understiger 1000 kr. Ett tillgrepp kan utgöra grov stöld om det tillgripna har ett betydande värde (ca. 200 000 kr).

Nu vet jag inte värdet på de matkassar som respektive person har tagit med sig men det jag redogör för nedan är gemensamt för alla stöldbrott.

För att tagandet av matkassarna ska utgöra stöld så krävs följande:


Personerna ska ha tagit något som tillhör annan, det verkar som att matkassarna tillhörde er arbetsgivare.

Tagandet ska ha skett olovligen, det verkar som att er chef inte var behörig att låta er ta matkassarna och att tagandet därmed var olovligt. Vad en chef får/inte får göra inom ramen för sin anställning är svårt att svara på rent generellt, detta kan regleras på många olika sätt. Det är därför omöjligt för mig att svara på om eran chef fick tillåta er att ta matkassarna även om det mest troliga är att en chef inte får ge bort företagets egendom.


Tagandet av matkassarna ska ha inneburit skada för arbetsgivaren, kassarna ska alltså ha haft ett förmögenhetsvärde. Jag utgår ifrån att detta är fallet, annars hade er arbetsgivare förmodligen inte brytt sig.


Personerna ska även ha haft uppsåt att tillägna sig matkassarna, detta innebär att de ska ha tagit dessa i syfte att matkassarna ska bli deras. Jag utgår från att även detta är fallet.


Utöver tillägnelseuppsåtet så ska uppsåt även finnas till de övriga moment som jag redogjort för. Detta uppsåt ska alltså täcka in att matkassarna tillhörde arbetsgivaren, att tagandet var olovligt samt att detta inneburit skada för arbetsgivaren. Detta uppsåt ska ha funnits när matkassarna togs. BrB 1:2

Som jag ser det så skulle det kunna brista i deras uppsåt till att tagandet av matkassarna var olovligt. Personerna kan ha trott att er chef var behörig att låta er ta matkassarna. Det är dock svårt att svara på om så är fallet utan mer information.

Du skriver att flera personer ska åtalas. Om åklagaren redan har väckt åtal så ska domstolen i en kommande domstolsprocess bedöma om förutsättningar finns att döma personerna för stöld. Bevisbördan i brottmål ligger på åklagaren och kan inte denne bevisa för domstolen att personerna haft uppsåt i alla delar så kan dessa inte heller dömas till ansvar för stöld.

Hoppas du fick svar på din fråga, du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (634)
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?
2020-09-29 Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik

Alla besvarade frågor (84655)