Ansvar för hämtning/lämning vid umgänge

2017-07-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har 3 barn sedan tidigare, två har jag umgänge med varannan helg o h tredje bor varannan vecka. Enligt mitt ex är det min skyldighet att både hämta och lämna barnen, eftersom jag är umgängesförälder till 2 av dom. Jag anser:delad vårdnad = delat ansvar, den barnen ska till hämtar. Vi bor endast en kort sträcka från varandra och det finns inget domslut/avtal att jag ska sköta både hämtning och lämning. Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kostnader för umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med regleras i 6 kap 15 b § Föräldrabalken(FB). Det primära ansvaret ligger på den förälder som barnet ska umgås med, dvs dig i det här fallet, men även boendeföräldern ska bidra till kostnaderna i den utsträckning det är skäligt. Är avståndet över 10 mil och är det kostnader av betydelse säger praxis att boendeförälder ska ta del av kostnader för umgänget med hänsyn till boendeföräldern ekonomi och omständigheter i övrigt.

Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om vem som ska hämta/lämna. Men eftersom det primära ansvaret för kostnaderna för umgänget ligger på dig som umgängesförälder blir det troligtvis så att du även är primärt ansvarig för hämtning/lämning.

Dock kan ska vi ha i åtanke att det, enligt 6 kap 15 § andra stycket, är barnens båda föräldrars gemensamma ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Så under speciella omständigheter kanske en domstol skulle kunna anse att boendeföräldern ska ansvara för hämtning/lämning om den speciella situationen kräver det.

Men som sagt så är det primärt du som står för kostnaderna för umgänget och således har ansvaret för hämtning lämning.

För det barnet som ni har växelvist boende med har ni delat gemensamt ansvar!

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94564)