Ansvar för förskringring inom förening

Hej, vår nyligen pensionerade administratör i en ideell förening har inte skött bokföringen korrekt. Förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet. Bokföringen revideras nu/bokförs om av utomstående revisorsassistent. misstanke om förskingring har väckts under processen. Kan den fd. anställda polisanmälas eller är det styrelsens ansvar? Kan man återta en tidigare beviljad ansvarsfrihet för styrelsen?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att er förening har beviljat ansvarsfrihet till en tidigare syssloman för föreningen och nu har det uppdagats misstankar om förskringring, varpå ni undrar vad föreningen kan göra åt detta.

Inledningsvis kan jag konstatera att det i princip helt saknas lagreglering vad gäller styrningen av ideella föreningar. Det är istället stadgarna som bestämmer hur en ideell förening styrs. Hur stadgarna ska se ut eller vad de ska ha för innebörd är inget som bestäms i lag, utan dessa regleras typiskt sett av praxis och sedvänja. Sådana angelägenheter som inte regleras genom stadgarna ska genomföras efter föreningens praxis, och i avsaknad av sådan enligt god föreningssed. Därmed är alltså föreningen fri att i stort själv reglera hur situationer av exempelvis detta slag ska hanteras. Emellertid så blir situationen speciell när brott aktualiseras, därmed kommer vad som nedan sägs att vara gällande i din situation.

Förutsatt att det kan påvisas att det har skett en ekonomisk skada för föreningen, vilket inte torde vara svårt om det är tal om förskingring, så kan även fråga om skadestånd aktualiseras. Det anses nämligen i den juridiska litteraturen att föreningens sysslomän kan bli skadeståndsskyldiga om de uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen. Emellertid så förutsätter detta att föreningsstämman har fattat beslut om att så ska ske. Det kan tänkas att det inte bör vara möjligt i ert fall då ansvarsfrihet har beviljats den aktuella styrelsen, men givet att skada har åsamkats föreningen genom brott är det möjligt att skadeståndstalan kan föras ändå enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (SKL). Enligt min uppfattning bör ni ha möjlighet att kräva skadestånd från den aktuella personen trots beviljad ansvarsfrihet, med den förutsättningen att brott i form av förskingring enligt 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB) kan styrkas. Den aktuella personen bör kunna polisanmälas då brottet förskingring inte preskriberas för än 5 år efter det att den misstänkta har häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom 5 år enligt 35 kap. 1 § BrB.

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000