FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/07/2018

Ansökan om umgänge

Det har nu fastslagits att barnbarn och mor/farföräldrar har rätt till umgänge en helg i månaden i samband med lov. Var sker ansökan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge hittar du i föräldrabalken (FB) 6 kap. I alla beslut rörande barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Detta innebär bland annat att domstolen ska beakta risken för att barnet far illa samt barnets möjligheter till en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn ska tas till barnets egna vilja. I sin bedömning ska domstolen även ta hänsyn till barnets rätt till kontinuitet i vardagen, samt föräldrarnas förmåga att samarbeta.

En väg man kan ta då ena eller båda föräldrarna inte respekterar det som är beslutat om umgänge är att ansöka om verkställighet av umgänge i tingsrätt. Ansökan för verkställighet av umgänge ska vara skriftlig och ansökan ska skickas till den tingsrätt som ligger där barnbarn bor (21 kap 1§ FB). Ansökan ska innehålla följande:

- barnets namn, födelsedatum och vistelseort.

- domen eller avtalet som gäller umgänget, samt lagakraftbevis om sådant finns

- om umgänget bestämts via umgänge ska också socialnämndens godkännande bifogas.

När domstolen prövar om verkställighet bör ske ska utgångspunkten vara barnets bästa (21 kap 1§ FB).

Under prövningen kan domstolen besluta om medling för att nå en frivillig lösning (21kap 2§ FB). Om domstolen beslutar om verkställighet av en dom eller ett beslut om umgänge så kan domstolen också ändra de praktiska arrangemangen kopplade till detta om det är nödvändigt för att umgänge ska kunna ske (21 kap 4§ 3 stycket FB). Domstolen kan också vid beslut om att verkställighet av umgänge förena beslutet med vite (21kap 3§ FB).

För att få till stånd ett fungerande umgänge kan du alltså förutom att försöka prata med föräldrarna ansöka om verkställighet av umgänge hos tingsrätten.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänliga hälsningar,

Yekta KeskinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”