Ansökan om äktenskapsskillnad från ena maken

När jag var 19 gifte jag mig med en kille från Elfenbenskusten. Han har inte bott i Sverige på 5 år, alltså jag har inte träffat honom på 5 år. Jag har flertal gånger frågat honom om skilsmässa men han är bara ute efter minna pengar. Han vill ha 600 000 svenska kronor för att singera skilsmässa. Själv är jag student och har ingen förmögenhet. Vad jag förstår så blev han utvisad av polis men ingen har berättat exakt vad som hände och varför. Hans syster bor här i Sverige och de ända som vittnade vid giftemålet var bekanta till dem. Hur kan jag få igenom en skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör äktenskapsskillnad så finns svaret i 5 kap. Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Om makarna lever åtskilda sedan minst två år tillbaka så har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan någon betänketid, vilket följer av 5 kap. 4 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K5P4S1). Detta gäller dock endast om makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad, vilket inte verkar vara aktuellt i ditt fall. Om däremot endast en av makarna vill att ett äktenskap ska upplösas så har den maken rätt till detta endast efter betänketid, 5 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1). Detta gäller inte bara då makens ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken, utan också när denne inte yttrar sig överhuvudtaget. Av 5 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1) följer att betänketiden börjar löpa när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Om betänketiden har löpt under minst sex månader så ska dom om äktenskapsskillnad meddelas, om någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om det. För det fall ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början så faller frågan om äktenskapsskillnad.

Det du därför kan göra är att ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Blankett för detta finner du här. Ansökningsavgiften för detta är för tillfället 900 kronor. När din make har tagit del av stämningsansökan kommer tingsrätten att meddela detta till dig. I meddelandet kommer det även stå vilken dag betänketiden börjar löpa och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ansökan om äktenskapsskillnad kan fullföljas.

Jag hoppas att du har fått hjälp med det du ville veta. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”