Ansökan om äktenskapsskillnad, äktenskapsförord och bodelning

2016-09-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min man och jag har nyligen skilt oss och delat upp alla tillgångar mellan oss. Vi har ett äktenskapsförord registrerat hos Skatteverket. Hur avregistrerar man det? När jag letade info om detta på nätet hittade jag också info om att man måste meddela Skatteverket att man har gjort en bodelning. Måste man det? Vi har bara fört över pengar till våra egna konton och är överens om fördelningen. Räcker inte det?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

När man önskar upplösa ett äktenskap krävs det att man gör en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten i den ort där en av makarna har sin hemvist, se ÄktB 5:1 samt 14:3. I samband med skilsmässa skall en bodelning göras där makarnas giftorättsgods skall fördelas, se ÄktB 9:1 st. 1 samt 10:1. Om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få ta över visst bohag eller bostad av den andre så behöver de dock inte göra en bodelning.

Vad som skall vara giftorättsgods och vad som skall vara enskild egendom kan makarna gemensamt avtala om genom ett äktenskapsförord som då styr vilken egendom som skall fördelas vid bodelningen, se ÄktB 7:2 st. 1 p. 1 samt 7:3. Äktenskapsförordet är alltså avgörande för själva bodelningen, när denna sedan är slutförd så kommer äktenskapsförordet inte längre ha någon funktion eftersom det är ett avtal som rör äktenskapet, vilket nu är upplöst. Det finns därför ingen anledning att avregistrera ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord kan endast ändras i den mån makarna under äktenskapet upprättar ett nytt äktenskapsförord och får detta registrerat, se ÄktB 7:3 st. 1 sista meningen.

Bodelningen upprättas gemensamt av makarna och får utformas så som de önskar, dock skall den vara skriftlig och skrivas under av båda, se ÄktB 9:5. Bodelning i samband med skilsmässa behöver inte anmälas till skatteverket, det är istället ansökan om skilsmässan som registreras. Makarna får dock registrera bodelningshandlingen hos skatteverket om de vill, se ÄktB 13:6. Ni kan läsa mer om bodelning och hur denna kan registreras på skatteverkets hemsida här.

Däremot om makarna vill göra en bodelning under äktenskapet så måste först en anmälan göras till skatteverket innan bodelningshandlingarna kan upprättas, se ÄktB 9:1 st. 2.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1028)
2021-04-10 Kan man återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad?
2021-04-09 När kan det beslutas om kvarsittningsrätt?
2021-04-06 Är ett giftermål i Las Vegas giltigt i Sverige?
2021-04-05 Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (91059)