Ansöka om skilsmässa från utländsk medborgare med bara sökandens underskrift

2019-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min far är svensk och han har gift sig med en kvinna från Fillippinerna, ej svenskt medborgarskap, de har inga gemensamma barn. Min fråga är; kan min far lämna in skilsmässoansökan utan hennes underskrift och få igenom skilsmässan med endast hans underskrift? Har det nån betydelse att inte hon skriver under?Tacksam för svar,MVH Dick
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall endast en av personerna i ett äktenskap kan ansöka om skilsmässa, när den andra personen är utländsk medborgare utan svenskt medborgaskap.

Svensk domstol är behörig

Svensk domstol är behörig att pröva mål om äktenskapsskillnad, bl.a. om den som ansöker om skilsmässan är svensk medborgare och har eller tidigare har haft hemvist i Sverige, eller om den andra personen har hemvist i Sverige (3 kap. 1 § lagen om internationella äktenskap och 3 kap. 2 § lagen om internationella äktenskap). Med hemvist menas att personen stadigvarande bor här.

Eftersom din far är svensk men inte den andra personen, gäller att om han bor eller tidigare har bott i Sverige sedan han fyllt 18 år, kan en ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten i Sverige.

Endast en person behöver ansöka om skilsmässa

Eftersom svensk domstol är behörig, tillämpas svensk lag, förutom i undantagsfall (3 kap. 4 § lagen om internationella äktenskap).

Om ena maken inte skriver under skilsmässoansökan ses det som att personen inte har skickat in någon ansökan.

Det är dock tillräckligt att en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad för att kunna få till stånd en skilsmässa (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det krävs alltså inte att båda makar skriver under skilsmässoansökan, utan det är tillräckligt med att en gör det.

Om bara en av makarna ansöker om skilsmässa, måste dock en betänketid på sex månader iakttas (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Efter betänketiden måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten inom ett år från betänketidens början.

Sammanfattning

En ansökan om skilsmässa kan lämnas in till tingsrätten, om din far bor här eller har gjort det tidigare, eller om den andra personen bor i Sverige.

Det krävs inte att båda personer skriver under ansökan om skilsmässa för att skilsmässan ska kunna fullgöras. Däremot kommer det innebära att en betänketid på sex månader måste iakttas innan skilsmässan kan fullgöras.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (904)
2020-05-31 Vad kan konsekvenserna bli om en utländsk skilsmässa inte blir registrerad i den svenska folkbokföringen?
2020-05-30 Vem har rätt till bostad vid skilsmässa?
2020-05-28 Hur egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (80629)