FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad23/12/2015

Ansöka om skilsmässa, även fråga om svenskt medborgarskap

Hej är gift på tredje året vill skiljas, men inte hon! Hon vill vänta på sv.medborgarskap,tror det försämrar hennes chanser! vad göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du ska vända dig till tingsrätten i den ort där du bor och ansöka om skilsmässa (14 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om din fru inte vill, föregås skilsmässan av en obligatorisk betänketid om sex månader (5 kap. 2 §). Först när det har gått sex månader, kan du framställa ett särskilt yrkande hos tingsrätten för att skilsmässan ska realiseras (5 kap. 3 §).

Om hon kan styrka sin identitet, fyllt arton år, har permanent uppehållstillstånd, bott i landet i mer än fem år och kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt, påverkas hon inte lika mycket av en skilsmässa (11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap). Det är först när hon inte uppfyller dessa krav som ert giftermål har stor betydelse för hennes chans att få svenskt medborgarskap (12 §).

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?