FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 24/10/2020

Anses det som jäv ifall två personer i ett förhållande sitter i samma styrelse för bostadsrättsförening?

kan man som brf ledamot ha ett förhållande med annan ledamot, bor i olika hushåll, ändå sitta i samma styrelse, utan att det räknas som jäv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta ifall två personer, som är i ett förhållande men bor i olika hushåll, båda kan vara med i styrelsen i en bostadsrättsförening utan att det anses som jäv.

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och omfattas således av lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Jäv innebär att en person i en beslutsfattande eller rättslig position är partisk eller kan tänkas vara partisk i förhållande till omständigheterna. I detta fall, gällande styrelseledamot i en ekonomisk förening, får en styrelseledamot inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och föreningen, avtal mellan föreningen och tredje man (om ledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse) eller avtal mellan föreningen och en juridisk person, som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda (7 kap. 23 § EFL).

Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får heller inte vidta någon åtgärd som är ägnad åt att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. (7 kap. 42 § EFL)

Exempel på jäv som skulle kunna uppstå är ifall styrelseordförandens make är blivande hyresgäst i föreningen; då får styrelseordföranden inte vara med och diskutera eller ta beslut om villkoren i hyresavtalet för maken.

Om en ledamot anser att denne person är jävig i en viss fråga, ska personen anmäla detta till styrelsen. Sedan får styrelsen ta ställning till om ledamoten ska ses som jävig eller inte. Om ledamoten anses jävig, får personen varken vara med och bereda, diskutera eller ta beslut i frågan. Även om styrelsen anser att personen inte är jävig, kan personen själv välja att avstå från sammanträdet i ärenden som ligger nära jäv.

Sammanfattningsvis; att två ledamöter i en styrelse (i detta fall i en bostadsrättsförening) har ett förhållande med varandra är inte jäv i sig, men det kan komma att bli föremål för jäv eftersom de kan ha gemensamma intressen som strider mot föreningens intressen och då inte får handlägga vissa frågor. Om en ledamot anser sig själv vara jävig, ska denne anmäla detta till styrelsen för avgörande men kan också välja själv att avstå från vissa ärenden trots att jäv inte är konstaterat.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha vidare vägledning i frågan är du varmt välkommen att boka tid hos en av Lawlines jurister på www.lawline.se/boka. Du kan även ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppet måndag-fredag 10-16). Mer om det kan du läsa på vår hemsida.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?