anmäla någon för förolämpning?

FRÅGA
Hej! Jag undrar hur det funkar med att anmäla någon för förolämpning. En granne hemma på gatan sa till mina barn 7 och 9 år att dom ljuger, att dom är dumma i huvudet och att hela våran familj är "koko"..Min dotter blev väldigt ledsen och undrar varför hon säger så.. vi har aldrig pratat med dom tidigare.Får man verkligen bete sig hur som helst utan några konsekvenser?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före.

Förolämpning

Detta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Gärningen ska innebära beteende som syftar att såra någon som innebär ett angrepp på dennes självkänsla. Beroende på omständigheterna kring händelsen, så skulle det du beskriver kunna utgöra brottet förolämpning.

Hur kan ni gå vidare?

Brottet förolämpning hör under så kallat enskilt åtal, vilket innebär att åklagare som huvudregel inte kan väcka åtal för gärningen om inte målsägande givit lov om detta. Detta innebär att det måste vara målsägande som anmäler brottet. Polisen inleder dock inte alltid förundersökning, då denna typ av brott inte hör under allmänt åtal. Lagstiftaren har ansett att yttrandefriheten väger tungt, och att polis och rättsväsende endast ska lägga sig i om det är påkallat ur allmän synpunkt, utifrån bland annat brottets allvar, art, och omständigheterna kring händelsen. För att åklagaren ska få väcka åtal förutsätter det även att förolämpningen anspelar på någon diskrimineringsgrund, så som hudfärg, sexuell läggning, religion eller liknande. Om polisen inte inleder förundersökning, eller åklagaren inte anser det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal, så kan ni själv väcka enskilt åtal genom att stämma er granne vid tingsrätten (5 kap. 5§ brottsbalken). Ni ska då ge in en skriftlig stämning hos den tingsrätt er granne tillhör (47 kap. 1§ rättegångsbalken). En ansökan ska innehålla vem den tilltalade är, vad som utgör den brottsliga gärningen med tid och plats, lagrum, bevis och grund för talan och liknande (47 kap. 2§ rättegångsbalken).

Sammanfattningsvis

Det är osannolikt att åklagaren skulle väcka åtal för denna gärning tyvärr. Det är ganska svårt att få rättsväsendet att driva dessa åtal, del då yttrandefriheten är ganska stor, dels då rättsväsendet hade behövt utreda väldigt många gärningar som kan falla in under förolämpning. Ni kan istället själv stämma grannen till tingsrätten och driva ärendet själv, men det kan vara svårt utan annan bevisning än vittnesuppgifter. Ni kan anmäla det till polisen som vanligt och låta de avgöra utifrån omständigheterna i ert fall, men det är inte osannolikt att de kommer lägga ned ärendet på grund av ovan processrättslig utgångspunkt.

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96402)